Salatiga, november 2019

Vriendelijke groeten in Christus Jezus onze Heer,  

Het is nu rustig in Indonesië en de voormalige president, Joko Widodo  is opnieuw gekozen en leidt nu het volk voor de komende 5 jaren. Het Indonesische kabinet bestaat uit 60% ministers van de zittende regering, met hun staatssecretarissen en 40% profesionals. In het kabinet hebben we nu 4 christelijke ministers. We bidden dat de Heer, de president en al de ministers en staatssecretaressen leidt.

Gemeente-activiteiten
De maanden september en oktober 2019  zijn drukke maanden met zowel activiteiten van de gemeente en activiteiten van de organisatie waar we verbonden zijn, de Assembles of God in Indonesia.
Met de zondagschoolkinderen hebben we een “Harnas anak-anak sekolah minggu” (nationale kinderdag) gehouden en we prijzen de Heer daar de kinderen enthousiast zijn wanneer we kinderactiviteiten houden. We geven veel aandacht aan het kinderwerk daar we zien dat er in de gemeenten steeds minder kinderen naar de zondagschool gaan. We zijn de Heer dankbaar daar het kinderwerk hier groeit .
Ook met de tieners en jeugd hebben we goede resultaten. We hebben jeugd opwekking-dienst gehouden in de gemeente en de opkomst was goed. In oktober is Hesty Kahartadi, jeugd van de gemeente na 4 jaar Bijbelschool studie, nu afgestudeerd en helpt voorlopig in de gemeente.  
Prijst den Heer voor hen die gedoopt zijn en dat ze dan gemeenteleden worden en we bidden dat ze zullen groeien in het geloof en de Here zullen dienen.

Karel werd op 3 november uitgenodigd om te spreken in de gemeente te Surabaya daar de gemeente haar 50ste bestaan vieren. De gemeente te Surabaya was in 1969 gesticht door wijlen Moesje Alt en geleidt door wijlen Br. Stefanus uit Gambangwaluih. Het is nu een grote gemeente  met ongeveer 5000 gemeenteleden. Deze gemeenten heeft op zondag 4 diensten, (06.00 uur, 09.00 uur, 12.00 uur en 17.00 uur). Karel spreekt op de 3e en 4e dienst.

Prijst den Heer daar in Indonesië nu grote kerken van verschillende kerkorganisaties, zoals de  Bethelkerk, Bethaniekerk, Pinkstergemeente in Indonesia, Assembles of God in Indonesië e.a. met duizenden gemeenteleden. We zien hoe de Heilige Geest Zijn werk doet.

50 jaar bestaan gemeente te Surabaya

Het Indonesische kabinet heeft nu toestemming gegeven aan de kerkorganisaties om kerken te bouwen en het zal geen probleem opleveren zolang we de regels navolgen. We horen en lezen in het nieuws dat kerken die na zoveel jaren nog geen vergunning hebben gekregen, nu vergunning hebben gekregen om te bouwen.  

Wij danken de Heer daar Hij ons de kracht en genade geeft om het zendingswerk in Indonesië te doen.
We danken u voor uw bijzondere gebeden en liefde volle gaven.

God zegen u allen. In Zijn liefde verbonden,
                                                                                                                          
Karel en Thalia Schubert

Anbi Logo

Giften zijn aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en activiteiten.


Aanmelden
Afmelden