Salatiga, december 2017

December 2017, een drukke maand met het vieren van Kerstfeest in de gemeente, Bijbelschool en in de gemeenten waar we uitgenodigd zijn om het kerstboodschap te verkondigen. Kerstfeest is de grote uitdaging om het evangelie van Jezus te verkondigen. Karel is uitgenodigd om te spreken in Pakisan, een dorp 10 km ver verwijderd van Gambangwaluh. De aanwezigen zijn niet alleen de gemeenteleden daar de burgemeester en regerings ambtenaren aanwezig zullen zijn.

Gemeentewerk
Op de foto’s ziet u dat tezamen met de gemeenteleden gebeden werd voor een 2e samenkomst op zondag middag om 17.00 uur. Het is de tijd om nu op zondag 2 diensten te houden daar de gemeente groeit. Hier ziet u Thalia, voor de naambord van de kerk, bidt en opent de middagdienst in gebed. Het verheugd ons altijd wanneer nieuwe zielen tot geloof komen in Jezus onze Heer en Heiland. 

Thalia voor naambord Onthulling naambord Groep

Kerstparade door de stad in Salatiga.
Het is voor het eerst dat de kerken in Salatiga e.o. toestemming hebben gekregen van de regering om een parade door de stad te organiseren. De gemeenteleden, jeugd, tieners en ook de kinderen zijn zeer enthousiast en doen mee aan de parade. Op de foto ziet u ziet u hoe ze gekleed zijn en folders  met Bijbelse teksten lopen. De wegen in het centrum worden door de politie gesloten voor de parade. Het is geweldig daar de christenen hun geloof in Jezus kunnen demonstreren via de parade. Op de foto ziet u dat de burgemeester en regeringsambtenaren voor het gemeentehuis met volle aandacht de parade volgen.

  Burgemeester en wethouders

Bezoek Nederland.
Op 14 Januari 2018 gaan we naar Nederland en verblijven in Haarlem bij Mark.  We hebben een kleindochter erbij in het gezin van Mark en Sandra. We zijn in Nederland voor 3 maanden lang (tot 12 april 2018)
Aan het eind van het jaar 2017, willen we u allen heel hartelijk danken daar u ons hier in al die jaren gesteund heeft met uw trouwe gebeden en liefdevolle gaven. Ons bede is dat de Here u allen rijkelijk zal zegenen. Ook wensen we u allen:

“Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar 2018”

In Zijn liefde verbonden,

Karel en Thalia Schubert

Salatiga, 1 juli 2016

Hari Ulang TahunViering 30 jarig bestaan kerkGeliefde zendingsvrienden,

Allereerst neemt u het ons niet kwalijk dat deze nieuwsbrief wat aan de late kant is. Afgelopen tijd waren we druk bezig met de voorbereidingen van het 100-jarig bestaan van Gambangwaluh. De viering hiervan is gepland op 28 juli 2016

Hari Ulang Tahun - 30 jaar bestaan van de kerk te Salatiga.

We hebben een hele fijne dag gehad met de gemeente en gasten tijdens het vieren van het 30 jaar bestaan van de gemeente.
De start in 1986 was heel zwaar en moeilijk. We begonnen met 2 oude dames. Het duurde bijna 3 jaren toen voor het eerst mensen tot geloof en naar de huissamenkomst kwamen in ons huis. Nu zien we hoe de Heer werkte... In de gemeenten zien we de zonen, dochters, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen die niet alleen maar in de gemeente komen maar ook trouw de gemeente dienen. Gemeenteleden en gasten deden mee met een wandeltocht. Het is fijn te zien hoe blij ze zijn tijdens deze wandeltocht. Na de wandeltocht, werden we allemaal verrast met lekker warme bubur kacang Ijo (soort groene noten), arem-arem (kleefrijst gevuld met vlees en soyabonen). Na het eten is het tijd voor de openlucht samenkomst. Voorbijgangers zagen en hoorden op deze wijze ook het evangelie van Jezus.

WandeltochtOpenlucht dienst

Wandeltocht met de gemeenteleden en gasten door de straten van Salatiga, Openlucht dienst

Viering van ons 40-jaar huwelijksjubileum

Samen met de gemeente en de zusters van Thalia hebben we onze 40-jaar huwelijksjubileum. Prijst de Heer dat alles goed was verlopen. De zusters van Thalia hebben de kerk heel mooi versierd en we zijn heel blij en vinden het geweldig dat ze alles voor ons hebben gedaan. Na het feest gingen we met de zusters van Thalia naar het strand, de Oost Indische Oceaan en hebben we de nacht doorgebracht. Op weg naar het strand gingen we naar een restaurant en na het bestellen van het eten vroegen ze of er iemand jarig was. Toen zeiden de zusters van Thalia, mijn zuster is 40 jaar getrouwd. Als verrassing kregen we een speciale drank en Thalia kreeg een soort Indianen hoed met mooie veren. Ons doel was om vanuit het strand van de Oost Indische Oceaan de zonsondergang van de zon te zien. Eveneens vroeg in de ochtend daarop de opkomst van de zon. Het was inderaad heel mooi.

Samen met de zussen van Thalia en de pastorale medewerker
Decoratie door de zussen van Thalia
Karel en Thalia

Decoratie door de zusters van Thalia.
-Tezamen met de zusters van Thalia (voorste rij) en de Pastorale medewerker (2e rij)

Gambangwaluh

Op 28 juli 2016 staat gepland de viering van het 100-jarig bestaan van het dorp Gambangwaluh.
Dit dorp was door wijlen Zr. M.A. Alt opgericht. Zr. Alt was een van de Pinkster pioniers in Indonesië. Zij heeft destijds de Pinksterzending opgericht. We zijn nu nog bezig met het bouwen van een kleine museum ter herrinnering van haar zendingswerk te Gambangwaluh e.o. We zien en ervaren dat het zendingswerk die zij gedaan heeft velen heeft geleidt tot geloof in Jezus. Ook is het zo bijzonder dat de mensen die tot geloof waren gekomen in Gambangwaluh destijds ook hier kwamen wonen. Thans zijn hun zonen en dochters voorgangers van gemeenten in de omgeving van Gambangwaluh en ook op Java en zelfs tot in Borneo. Een voorbeeld is het gezin Zulkarnaen. Hij en zijn vrouw Claudia (doop naam gegeven door Zr. Alt) was 100 jaar geleden een van de bewoners. Zij hebben 6 zonen en 1 dochter. Beiden zijn nu voorgangers en Bijbelleraar. Helaas is een van hen reeds overleden. Het zendingswerk van Zr. Alt heeft een grote invloed op Java.

Oud huis uit de tijd van Zr. AltKerkgebouw GambangwaluhMuseum gebouw

Een oud huis die nog bestaat uit de tijd van Zr. Alt.

Kerkgebouw Gambangwaluh

Museum gebouw, het dak is al aangelegd

Op de foto ziet u dat we bezig zijn met het bouwen en het is geweldig om te zien hoe de bewoners van Gambangwaluh zich inzetten zodat ze het 100 jaar bestaan van Gambangwaluh kunnen vieren. Het dak staat er al. Nu zijn we bezig met de deuren en de ramen. We zijn nog niet helemaal klaar met de bouw. Het streven is dat het vast en zeker gereed zal zijn een week voor de viering.
Tevens willen we Sinar Anugerah voor hun financiële bijdrage van het dak. Naar schatting verwachten we 1000 aanwezigen, o.a. regeringsambtenaren, voorgangers en de dorpelingen. Heel bijzonder is dat we bericht kregen dat Br. Cees v.d. Laan (auteur van het boek “Moesje Alt”) en Br. Ludolf Schouten vanuit de Pinksterzending te Arnhem ook aanwezig zullen zijn.
We geloven dat het een geweldig en gezegende 100 jaar viering zal worden en we bidden dat de aanwezigen o.a. mohammedanen zien en zullen geloven dat Jezus de Zoon van God de Messias (Isa Almasih) de Verlosser is.
We willen u voorbede vragen zodat de Heer ons hierin helpt en en voorziet in wat we nog nodig zullen hebben.

Wij danken u voor uw gebeden en liefdevolle gaven. Moge de Here u allen rijkelijk zegenen.

In Hem verbonden,

Karel en Thalia Schubert

Salatiga, juli 2015

Beste zendingsvrienden

Groeten uit het verre land Indonesie.

"Gij zult Mijn getuige zijn, wanneer de Heilige Geest over u komt."
Ieder christen is geroepen om een getuige te zijn van Jezus. "U bent een uitverkoren volk, een heilige natie, een koninklijk priesterschap om de grote daden van God te verkondigen". Het is de wil van God dat wij van Hem getuigen.
Met een deel van de gemeente hebben we 10 dagen gebeden en sommigen vasten ook. We baden voor de Doop en de gaven in en van de Heilige Geest. We zijn blij met de opkomst. Iedere avond waren er gemiddeld 80 gemeenteleden. Het thema van de gemeente dit jaar is "Penginjilan" (verkondigen van het woord).

Vorige maand was er een district-vergadering samen met alle docenten en evangelisten. De vergadering heft een jaarprogramma goedgekeurd.
We hebben nu 182 voorgangers en docenten in 134 gemeenten in district Midden Java-Oost. In de maand juni 2015 gaan we een Opwekkingsdienst houden in Solo. Hiervoor huren we de Indoorstadion met een capaciteit van 5000 mensen.
We zien en ervaren dat de Geest van God aan het werk is ondanks dat we nog steeds tegenstand van de bevolking ervaren.
Jezus zegt dat "Het evangelie van God verkondigd zal worden aan de ganse bevolking".
Het Paasfeest met de kinderen was heel goed verlopen. In het bijzonder danken we God voor het mooie weer zonder regen gedurende deze dagen.

Op de foto ziet u dat we bezig zijn met de bouw. De kerk in Gambangwaluh wordt gerenoveerd. Het is een heel oud gebouw en de muren vertonen scheuren door een aardbeving. We bidden dat de Heer ons zal voorzien.
We danken Sinar Anugerah die hier weduwen en kansarme kinderen steunen. We hebben een klein huis van de weduwe Paiman gerenoveerd. Dank aan de SA sponsors.
Ook bidden we voor het kindergebouw dat gedeeltelijk is gebouwd en reeds in gebruik is.

Met de gemeente zijn we bezig met o.a. geloofs-beloften voor de verdere bouw van het kinderwerk. We geloven dat de Heer ons hierin zal voorzien, zoals Hij voorzien heeft bij de bouw van de kerk en het eerste deel van het kindergebouw.
We zijn u allen heel dankbaar voor uw steun met gebeden en liefdevolle gaven in ons zendingswerk. Dank voor uw gebeden, zonder gebed kunnen we het werk hier niet voortzetten.

God zegen u allen

Schubert


Karel en Thalia Schubert

Ungaran gebergte
Ungaran gebergte weg naar Gambangwaluh
Midden Java District voorgangersMidden Java district voorgangersRenovatie Gambangwaluh
Renovatie Gambangwaluh
Weduwe Paiman renovatie v.h. huisje
Weduwe Paiman renovatie van het huisje

Kindergebouw 1e gedeelte

Kindergebouw 1e gedeelte

Kindergebouw 2e gedeelte in aanbouw

Kindergebouw 2e gedeelte in aanbouw

Jeugd en tieners retreat

Jeugd en tieners retreat

 

Salatiga, februari 2016

Geliefde zendingsvrienden,

We danken u allen voor de kerst- en nieuwjaarswensen die we via de post en email hebben ontvangen. Ook bedankt voor de felicitaties op Karel’s verjaardag. Moge de Here u allen rijkelijk zegenen.

In het nieuwe jaar 2016 hebben we de viering van speciale dagen in ons jaarlijks programma opgenomen zoals:
* het 15 jarig bestaan van het kerkgebouw op 2 mei 2016,
* het 40 jarig huwelijk van Karel en Thalia op 8 mei 2016,
* het 100 jarig bestaan van het dorp Gambangwaluh dat gesticht is door Zr . M.A. Alt in juni 2016
* het 40 jarig bestaan van de Sekolah Alkitab Berea (Berea Bijbelschool).
Dit is een bijzonder jaar en we bidden dat de Heer ons allen hierin leidt en voorziet in wat we nodig hebben.

De districts vergadering van 2-4 februari is goed verlopen en nieuwe bestuursleden zijn gekozen. We bidden dat de Heer hen leidt en wijsheid schenkt om het werk des Heren in Midden Java voort te zetten tot eer en glorie van Zijn Naam. We hebben nu 194 gemeenten in Midden-Java district Oost (Midden Java is verdeeld in Oost en West Midden Java).

Districtsvergadering Nieuwe bestuursleden
Districtsvergadering Nieuwe Bestuursleden

 

Kerkelijk werkers midden java Kerkgebouw Gambangwaluh
Voorgangers, Pastorale werkers en docenten
Midden Java, District Oost
Kerkgebouw Gambangwaluh

We zijn nu bezig met het kerkgebouw te Gambangwaluh en verwachten dat het in april 2016 wordt opgeleverd. We zijn tegelijkertijd ook bezig met het bouwen van een klein museum ter herinnering aan Zr. M.A. Alt. Op de foto ziet u het kerkgebouw dat voor 80% klaar is. We zijn de Heer dankbaar dat de gemeente te Surabaya veel heeft geholpen met de bouw. De gemeente te Surabaya is ook een gemeente die gesticht is door Zr. Alt. In het begin was dit in Krambangan Barat en daarna verplaatst naar Ambengan.

Voorganger Sulaiman Bijeenkomst met politiehoofden en rijksambtenaren
Voorganger Sulaiman

Hoofd van de politie en regerings ambtenaren aanwezig. Ook aanwezig Anthony en Eddy Hazenberg van SA

Wij danken u voor al uw gebeden en liefdevolle gaven. Moge de Here u allen rijkelijk zegenen.

In Hem verbonden,

Handtekening Schubert
Karel en Thalia SchubertKaartje Java

Salatiga, januari 2015

aankomst met de speedbootGeliefde broeders en zusters,
Gegroet in Christus Jezus onze Heer en Heiland,

Wij zijn de Heer dankbaar voor Zijn leidende hand in ons leven in het jaar 2014. Door de tegenslagen heen ervaren wij zijn zegen. Hierdoor weten wij ook dat wanneer wij in Hem blijven, wij altijd meer dan overwinnaars zijn.
Zo geloven wij ook dat de Heer u allen Zijn zegen heeft gegeven in het jaar 2014. Vol verwachting gaan wij het nieuwe jaar 2015 in.

Wij prijzen onze God de Vader dat Hij Zijn eniggeboren Zoon naar ons heeft gezonden. Door het geloof in Zijn Zoon, Jezus Christus zijn wij een kind van God en hebben wij het eeuwige leven.
Wij zijn de Heer dankbaar dat wij in al die jaren hier op het zendingsveld in Indonesia (Salatiga en omgeving) kunnen en mogen werken in Zijn wijngaard. Onze blijdschap is groot omdat we zien dat de Heer het werk zegent.

Lees meer: Salatiga, januari 2015