Mission School

Lukas 10:2 "De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig"
We hebben in Indonesi? te weinig pioniers. Daarom heeft onze landelijke kerkorganisatie, de Gereja Sidang Jemaat Allah (Assemblies of God) voor 2007/2009 zich ten doel gesteld het aantal leden (gemeen-tewerkers, voorgangers, evangelisten en pionierwerkers) te verdubbelen. Met deze doelstelling heeft onze Bereabijbelschool een nieuw programma ontwikkeld: de Mission School, een tweejarige opleiding tot pionierarbeider.

De bijbelschool recruteert voor deze Mission School jonge mensen uit heel Indonesi?. Bij de start van deze opleiding moeten de studenten beloven dat ze na het voltooien van hun opleiding zullen terug gaan naar hun woonplaats of streek, om daar te pionieren. Er zijn al aanmeldingen uit West- en Zuid Borneo, Sumatra, Oost-, West- en Midden Java. We geloven dat de Heer de Mission School zal zegenen en werkers zal uitzenden tot in de uithoeken van Indonesi?

U begrijpt dat voor deze opleiding kosten verbonden zijn. Een student heeft 35 euro per maand nodig voor kost, inwoning en studie. De bijbelschool kan maar 15 euro op zich nemen.

Wat kunt u doen?
We zoeken sponsors die de resterende 20 euro per maand willen dragen. Misschien ben u zo'n sponsor.

U ondersteunt niet alleen de student maar u bent zo ook deelgenoot aan het verspreiden van het evangelie van Jezus tot in de uithoeken van Indonesi