Start Bijbelschool - 2002

Salatiga, oktober 2002

De Bijbelschool is weer begonnen en er zijn 29 nieuwe studenten. Karel geeft dit semester 3 vakken: Pinkster-geschiedenis, Prison Epistle (Gevangenisbrieven, Efezi?rs, Kolossenzen, Filippenzen en Filemon) en Systematische Theologie.
Een week na de start vierden we de uitzenddag. Prijst de Heer voor 27 studenten die afstudeerden. Het was een fijne dag waar ongeveer 400 mensen naartoe zijn gekomen. Ook een afgevaardigde van het ministerie van godsdienst was aanwezig. De meeste studenten hebben reeds een plaats om de Heer te dienen. Er is ondermeer een echtpaar uitgezonden naar Sumba, dicht bij West-Timor.
Wilt u de afgestudeerde studenten en ook de eerstejaars gedenken in uw gebeden?