Gemeente en kinderwerk

Twee weken geleden overleed ons oudste gemeentelid (86 jaar) aan kanker. Zij was een trouwe kerkganger. Iedere zondag was ze aanwezig, ondanks haar slechte conditie. Een afstand van 1 kilometer (van haar huis naar het kerkgebouw) liep ze in 2 uur. De rouwdienst was tot een zegen voor haar hele familie en ook voor het dorp. We geloven dat haar hele gezin tot geloof zal komen. Er zijn op dit moment veel gemeenteleden ziek, sommigen zijn zelfs opgenomen in het ziekenhuis. Wij bidden en vasten als gemeente opdat de Heer zal werken met Zijn genezende kracht.

We zijn allen dankbaar die de kinderen uit arme gezinnen ondersteunen. We zien dat deze kinderen, wanneer ze goed opgevoed worden, tot een zegen worden voor hun ouders. We geven de kinderen naast het geestelijke voedsel ook onderwijs, en we zien dat de kinderen goede resultaten behalen op school.

Hesty aan het tekenenHesty, een meisje van 6 jaar, krijgt extra tekenles omdat ze van tekenen houdt. Vorige maand werd door de burgemeester van Salatiga een teken-/kleurwedstrijd gehouden.
Hesty heeft de eerste prijs gewonnen. Nu is zij uitgekozen om Salatiga te vertegenwoordigen in de teken-/kleurwedstrijd voor de provincie Midden Java.

We bidden de Heer om leiding bij onze plannen voor een nieuw zondagschoolgebouw en aula voor het kinderwerk. We geloven dat de Heer ons zal helpen, zoals Hij ons ook geholpen heeft met het bouwen van de kerk.
Wij vragen uw voorbede hiervoor.