Salatiga, mei 2014

aankomst met de speedbootGeliefde zendingsvrienden,
Thema: "vergeven om te vergeven"

Onze nieuwsbrief is wat aan de late kant. De reden is dat we plotseling naar de geboorteplaats van Thalia op het eiland Pulau Haruku, het dorp Negeri van Oma-La Parissa op de Molukken moesten gaan. Thalia en haar 3 zusters werden verwacht door de Bapa Raja (hoofd van het dorp) omdat hij hen wilde helpen met de eigendomsakte van de gronden van hun 12 jaar geleden overleden vader. Met de vliegtuig vlogen we naar Ambon. Vervolgens per speedboot naar het eiland Haruku. Het eiland is heel bijzonder. Het is qua oppervlakte net zo groot als de provincie Gelderland. Er rijden auto's. De mensen lopen of gebruiken de brommers. Ze leven van de zee, iedere dag zijn er verse Tuna-vissen. We logeerden in een huis vlakbij het strand.

Tuna visVan hieruit zagen we de vissers met hun eenvoudige motorboten met hun vangst van die dag. Tuna vissen van bijna een meter lang. We vroegen hen wat de vissen opbrengen. We konden het haast niet geloven wat we hoorden. Zo'n grote Tuna vis brengt slechts Rp. 150.000.- ongeveer Eur. 10,-.
Over de erfenis kregen we te horen van de Bapa Raja dat de gronden in het dorp van Oma La Parissa na onderzoek heel veel mineralen bevatten, zoals uranium en goud. Hierdoor is het moeilijk om de gronden zomaar te krijgen. Gelukking heeft de overleden vader van Thailia en haar zusters alles op papier gezet. Na ondertekening door Thalia en haar zusters is alles geregeld en de akte van de gronden op hun namen gezet. Niemand kan de gronden kopen zonder hun toestemming.
Op het eiland hielden we ook een kinderdienst. Wat kunnen de kinderen daar bijzonder goed zingen, je kunt ze wel de Oma children choir noemen. Helaas ging het niet zo best met de elektriciteit voorziening. Tijdens ons verblijf was het in de avond donker omdat er geen electriciteit meer was. Ondanks dit hadden we toch genoten van ons verblijf op het eiland Haruku.
Verder waren we gedurende 1 week op de Bijbelschool te Kate-Kate te Ambon. De directeur van de Bijbelschool heeft voor ons de diensten op de Bijbelschool en in de kerken te Ambon geregeld. We ervaarden de leiding van de Heer tijdens ons verblijf en we waren blij dat we in Ambon ook Hem konden dienen.

Paasfeest kinderen 1Paasfeest kinderen 2


We waren op tijd terug om 'Goede Vrijdag' te herdenken alsmede ?Pasen: de Opstanding van Jezus? te vieren met de gemeenten en de kinderen. In deze periode hebben de kerken heel druk in Salatiga. De katholieke kerk hielden hun diensten in tenten. Deze diensten waren overvol. Bij ons was de kerk ook vol. Ook de kinderdiensten waren bijzonder geslaagd. In de middag om 16.30 uur waren we als kerken bijeen op het grote Pancasila Plein. Er waren ongeveer 4 tot 5 duizend aanwezig. Het was een geweldige getuigenis voor hen die nog niet geloven. Zo hoorden zij ook over de kracht van de Opstanding.

Dit jaar zijn we van plan om gedurende 3 maanden in Nederland te zijn. Van 23 mei tot 19 augustus 2014. We danken de gemeenten die ons nu al hebben uitgenodigd voor een predikbeurt. We zijn blij om straks u en de gemeenten te ontmoeten. U die ons in al die jaren gesteund hebben met uw gebeden en financiële steun voor het zendingswerk.
Onze bede is dat de Heer u allen rijkelijk zal zegenen en dat we met verlangen zullen uitzien naar Zijn komst. Deze is zeer nabij.
God zegent u allen.

In Zijn Liefde verbonden,
Jeugd zingt tijdens de dienst
Karel en Thalia Schubert


kinderen 8-11 jaarGeliefde zendingsvrienden,
'?De Liefde van Jezus maakt ons een.'
We willen u en al de kindersponsors die wezen, wees en kinderen uit kansarme gezinnen steunen heel hartelijk danken. Door uw trouwe gebeden en liefdevolle gaven kunnen we de kinderen hier voorzien in hun onderhoud en zo hen een toekomst geven. We zien dat de Heer de kinderen zegent. Ook ervaren zijn zegen in kinderwerk. De bevolking ervaart dit kinderwerk als een goed werk. Van de gesponsorde kinderen studeren er nu 4 studenten op de scholen en universiteit. Vorige maand had ik een gesprek met het hoofd van de Katholieke Hoge Middelbare School te Salatiga. Hij wilt ons helpen met het geven van extra lessen aan de kinderen. In januari 2014 krijgen we van deze school leerkrachten die in de middaguren de kinderen extra les geven in wiskunde, natuurkunde en engels. Zij doen het geheel vrijwillig omdat ze weten dat wij de kinderen in hun onderhoud voorzien. Het is een zegen van de Heer dat wij zo plotseling vrijwillige professionele leerkrachten krijgen voor de kinderen.
Prijst de Heer.

aankomst met de speedbootOp 15 december 2013 hebben we kerst gevierd met de kinderen en nog nooit waren er zoveel kinderen en ouders aanwezig. In totaal waren aanwezig 215 kinderen van 2-14 jaar oud en meer dan 65 ouders. Het was een gezegende viering en de studenten van de Bijbelschool verzorgden het kerstdrama. Hierbij enkele foto?s van de kerstviering.


We danken de Heer voor feit dat we met het 2e gedeelte van het Kinderactiviteitengebouw kunnen beginnen.
Wilt u voor dit project bidden dat de Heer ons zal voorzien en dat de bouw dit jaar gereed zal zijn.

kinderactiviteitengebouwkinderactiviteitengebouw 2e deel
Het kinderactiviteitengebouw en het 2e deel


Onze bede is 'dat de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, uw harten en uw gedachten zal behoeden in Christus Jezus' - God zegent u allen.

In Zijn Liefde verbonden,

Karel en Thalia Schubert