Verblijfsvergunning Karel

Als Nederlandse zendeling heeft Karel een "Kartu Izin Menetap" - "Vaste Verblijfsvergunning" die hij om de vijf jaar moet verlengen bij het Emigrasi kantoor. Zijn vaste verblijfsvergunnig is geldig tot 26 mei 2010. Dit betekent dat Karel deze straks opnieuw moeten laten verlengen. De verlengings-procedures kosten veel tijd, geld en geduld omdat hij de benodigde recommendatie papieren nodig heeft van diverse instanties. Te beginnen bij het Hoofd van de wijk waar hij woont, vervolgens bij het Dorpshoofd, dan het Gemeentehuis, daarna de plaatselijke Godsdienst Departement te Salatiga. Met al deze papieren gaat hij vervolgens naar de Provinciale Godsdienst Departemen, Provinciale Emigratiekantoor en de Provinciale Gerechtshof te Semarang. Is dit alles geregeld dan krijgt hij een recommendatie van het Emigratie-kantoor te Semarang voor het Emigratiehoofd-kantoor te Jakarta. Daarna is het afwachten voor de recommendatie van het Emigratiehoofdkantoor voor het Imigratie kantoor te Semarang die dan de “Vaste Verblijfsvergunning zal afgeven tot 2015. Het is veel werk maar we zien dat de Heer ons in al die jaren tot dusver heeft geholpen met de vergunningen. We geloven dat Hij ons deze keer ook opnieuw zal helpen. Wij vragen uw voorbede voor het regelen van deze "Verblijfsvergunning".