Salatiga, juli 2013

Geliefde zendingsvrienden,

Jeugd zingt tijdens de dienstVriendelijke groeten uit het warme en regenachtige land Indonesie. Het regent hier haast iedere dag. Veel plaatsen zijn overstroomd en door erosie ontstaan aarbevingen in Aceh, Sumatera, Java en Timor eilanden. Het is verdrietig om te zien hoe de mensen lijden door de rampen. Wij bidden en geloven dat juist door deze verschrikkelijke rampen mensen tot geloof zullen komen. Karel is ziek geweest en moest van de dokter goed uitrusten. Hij was flauw gevallen. Hij is nu helemaal opgeknapt, prijst de Heer.

Lees meer: Salatiga, juli 2013

Gebouw voor kinderwerk (december 2009)

Met de ontvangen gift/erfenis van een broeder uit Heemskerk zouden we 2/3 deel van het gebouw kunnen bekostigen. Helaas ging hiervan 48% naar de belastingdienst in Nederland. Met het overgebleven bedrag en diverse giften tot nu toe plus de door onze kinderen en de gemeenteleden vergaarde somgeld kunnen we 1/3 deel van het gebouw nu klaar krijgen. Dit gedeelte gebruiken we als kantoor voor het kinderwerk en de gemeente plus 4 leslokalen voor de zondagsschoolkinderen. Voor de rest (2/3 deel) van het gebouw geloven we dat de Heer ons verder zal voorzien. Wil u hiervoor samen met ons blijven bidden en eventueel uw steun geven zodat de bouw helemaal voltooid kan worden.

Gemeente en kinderwerk (mei 2009)

Het heeft lang op zich moeten wachten, maar we zijn nu eindelijk, samen met de gemeente, begonnen met de bouwwerkzaamheden voor het kinderwerk. De overheid geeft 6 maanden de tijd om te starten met de bouw vanaf het moment dat de bouwvergunning wordt verstrekt, anders wordt de vergunning weer ingetrokken. Daarom zijn we direct begonnen met de bouw op het moment dat we de vergunning in handen kregen. De eerste steen werd gelegd door de kerkelijke districtsvoorzitter en het dorpshoofd.

We danken u allen voor de bijdrage ten behoeve van de bouw en we bidden dat de Heer ons verder zal voorzien.

Kinderwerk - mei 2004

We hebben een druk kinderprogramma, en we zijn blij dat verschillende kinderen, die in de gemeente opgegroeid zijn, de roeping hebben om kinderwerk te doen. We hebben nu 268 kinderen op de zondagschool en 42 zondagschoolwerkers die iedere week de kinderen onderwijzen in het Woord van God.
De zondagschoolmedewerkers
De zondagschoolmedewerkers
Lees meer: Kinderwerk - mei 2004