Gebouw voor kinderwerk (december 2009)

Met de ontvangen gift/erfenis van een broeder uit Heemskerk zouden we 2/3 deel van het gebouw kunnen bekostigen. Helaas ging hiervan 48% naar de belastingdienst in Nederland. Met het overgebleven bedrag en diverse giften tot nu toe plus de door onze kinderen en de gemeenteleden vergaarde somgeld kunnen we 1/3 deel van het gebouw nu klaar krijgen. Dit gedeelte gebruiken we als kantoor voor het kinderwerk en de gemeente plus 4 leslokalen voor de zondagsschoolkinderen. Voor de rest (2/3 deel) van het gebouw geloven we dat de Heer ons verder zal voorzien. Wil u hiervoor samen met ons blijven bidden en eventueel uw steun geven zodat de bouw helemaal voltooid kan worden.