Salatiga, juli 2013

Geliefde zendingsvrienden,

Jeugd zingt tijdens de dienstVriendelijke groeten uit het warme en regenachtige land Indonesie. Het regent hier haast iedere dag. Veel plaatsen zijn overstroomd en door erosie ontstaan aarbevingen in Aceh, Sumatera, Java en Timor eilanden. Het is verdrietig om te zien hoe de mensen lijden door de rampen. Wij bidden en geloven dat juist door deze verschrikkelijke rampen mensen tot geloof zullen komen. Karel is ziek geweest en moest van de dokter goed uitrusten. Hij was flauw gevallen. Hij is nu helemaal opgeknapt, prijst de Heer.

Kinderwerk

Voor de jeugd, tieners en kinderen hebben we deze zomer een Bijbelschool vakantie georganiseerd met als thema: "Yesus Sahabat Sejati" (Jezus Onze Allerbeste Vriend). Voor de kinderen van 4-9 jaar werd het gehouden in het activiteiten gebouw. De kinderen komen 's morgens om 08.00 uur en gaan om 11.00 uur naar huis. Drie dagen lang zijn de kinderen bij elkaar geweest. We hebben veel activiteiten met hen gedaan. Voor de kinderen van 9-12 jaar hebben we een vakantie-oord gehuurd aan de voet van het Ungaran gebergte. Voor deze kinderen is een avontuur omdat ze geen vakantie kennen zoals in Nederland. Met de Jeugd en Tieners hebben we gekampeerd. We mochten van de militaire kazerne twee vrachtwagens gebruiken om de jeugd en tieners naar de kampeerplaats in de Bergen te brengen. Toen ze terugkwamen vertelden ze ons dat het fijn was om met de militaire vrachtwagens te mogen rijden omdat ze overal door mochten rijden en niemand hen durfde tegen te houden. We konden heel voordelig een vakantie-oord huren en kamperen. Voor een persoon betaalden we slechts vijf euro, alles inbegrepen. Elk kind betaalt slechts € 2,-.

De zusters koken in de tentWe danken en prijzen de Heer omdat alles goed is verlopen en het heeft haast niet geregend. Nu is de school begonnen met het nieuwe schooljaar. We willen u, die de kinderen sponsoren heel hartelijk danken. Door uw giften kunnen ze naar school. Met goede cijfers zijn de kinderen overgegaan, bijvoorbeeld Ika, een meisje uit het dorp Jombor (5km verwijderd van Salatiga). Zij is nu 14 jaar oud en is overgegaan naar de 2e klas SMA (5e Mulo). Haar rapport ziet u geen zevens of achten, negens! Zij is de tweede beste van haar klas. Haar vader is overleden door een ongeluk. Haar moeder zoekt iedere dag brandhout om deze te kunnen verkopen. Ze wonen in een dorp met een fanatieke moslim gemeenschap en zijn daar de enige christenen. Toen ze nog op de lagere school zat kwam ze iedere dag na schooltijd bij ons thuis om te eten.

Allemaal klaar voor vertrek!U die de kinderen sponsort danken we heel hartelijk voor uw liefde. We verblijden ons dat we tezamen met u de kinderen een toekomst kunnen geven. Als het regenseizoen straks ophoudt willen we verder bouwen aan het kinderactiviteiten gebouw. We doen dit pas na de IdulFitri (Mohamedaanse feestdag). We hebben de gemeenteleden en de zondagsschoolkinderen een kleine plastic zak mee gegeven zodat ze daar iedere dag geld in kunnen stoppen en 's zondags brengen ze het naar de kerk en zondagsschool. Tot de gemeente zeiden we dat de Here het onzichtbare (gebouw) zichtbaar maakt voor ons. Bij Hem is niets onmogelijk. Wilt u hiervoor bidden dat de Heer ons hierin zal voorzien.

God zegene u allen en dank voor uw gebeden en liefdevolle gaven.

Gemeentenieuws

Vorige maand hebben we een bijzondere dienst georganiseerd. We noemen het de "Pasutri" (Pasangan suami isteri) Seminaar. Een dienst alleen bestemd voor echtparen. We hebben de echtparen uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. In de morgen hebben we een seminar voor de echtparen en als gastspreker hebben we een Filipijnse voorganger en een Amerikaanse zendeling uitgenodigd. Er waren 40 echtparen aanwezig. Het was heel goed verlopen.

's Avonds hadden we een speciale dienst voor de echtparen, die tot geloof zijn gekomen. Voor een vernieuwing van hun huwelijk en omdat ze christenen zijn geworden worden. In totaal werden negen echtparen ingezegend. Het was geweldig om te zien hoe ze de plechtige gelofte aflegden. Br. Suwandi is reeds 41 jaar getrouwd. Hij kwam tot geloof met zijn hele gezin en was zo blij toen hij de christelijke huwelijksakte ontving. Voor hen heeft de huwelijksakte een grote betekenis. Met deze akte getuigden zij tot hun familieleden en vrienden over hun geloof in Jezus Christus.

We geloven dat we opnieuw op uw gebeden en liefdevolle gaven mogen rekenen.
In Zijn liefde verbonden,

Karel & Thalia Schubert