Kinderwerk - mei 2004

We hebben een druk kinderprogramma, en we zijn blij dat verschillende kinderen, die in de gemeente opgegroeid zijn, de roeping hebben om kinderwerk te doen. We hebben nu 268 kinderen op de zondagschool en 42 zondagschoolwerkers die iedere week de kinderen onderwijzen in het Woord van God.
De zondagschoolmedewerkers
De zondagschoolmedewerkers
De nood onder de kinderen in Salatiga is zeer groot, zowel geestelijk als lichamelijk. Daarom hebben we, naast het zondagschoolwerk, een programma voor financi?le kinderadoptie, om de kinderen een toekomst te geven. Om dit goed te laten functioneren hebben we 5 fulltime medewerkers. Deze medewerkers zijn zelf ook opgegroeid in de gemeente en we danken de Heer dat ze ons nu willen helpen. We stellen u graag deze medewerkers voor, want ze spelen een belangrijke rol in het kinderadoptie-programma.

Joko Purwanto, co?rdinator kinderadoptieJoko Purwanto (23 jr) - Toen hij 8 jaar oud was kwam hij op de zondagschool en nu is hij jeugdleider in de gemeente en werkt als co?rdinator kinderadoptie. Hij is verantwoordelijk voor alle kinderactiviteiten. We danken de Heer voor deze jongen.

Emri Sitompul, penningmeesterEmri Sitompul (26 jr) - Zij komt uit Sumatra en toen ze 16 jaar oud was ging ze met haar oom naar Salatiga. Zij woonde indertijd tegenover ons en ging naar onze kerk en naar de jeugddiensten. Nu is zij penningmeester van het kinderadoptie-werk en we danken de Heer dat we haar kunnen vertrouwen.

Mw. Sugiarti, secretaresseMw. Sugiarti (27 jr) - Zij kwam op de zondagschool toen ze 12 jaar oud. Ze werd ondersteund door een gezin uit de Pinkstergemeente "Immanuel" te Eindhoven en heeft een secretaresseopleiding inmiddels afgerond. Nu werkt ze als secretaresse van het kinderadoptie-werk.

Vian en Tri, hulpco?rdinatoren kinderadoptieVian (23 jr) en Tri (22 jr) - Zijn ook beiden opgegroeid in de zondagschool en zeer actieve medewerkers. Ze zijn hulpco?rdinator, zij zorgen ervoor dat het kinderprogramma goed verloopt.

Naast deze 5 fulltime medewerkers hebben we ook parttime onderwijzers die we "tutors" noemen. Op maandag- en dinsdagmiddag zijn de kinderen verplicht om te komen, omdat ze dan door de tutors onderwezen worden. Op woensdag t/m vrijdag kunnen de kinderen cursussen volgen die aansluiten op hun interesse: muzieklessen, schilderen en tekenen, naaiwerk, sjabloneren en verschillende sporten, zoals bijvoorbeeld badminton. We hopen hierdoor de kinderen te helpen met het ontwikkelen van hun talenten.

De kinderen van de zondagschool
De zondagschoolkinderen

In totaal hebben we nu 157 kinderen die een sponsor hebben, maar we hebben nog verschillende kinderen op een wachtlijst staan. Deze kinderen komen uit arme gezinnen waar de ouders slechts Rp. 400.000 (? 38,-) per maand verdienen. We zoeken voor deze kinderen sponsors omdat het voor de ouders onmogelijk is het onderwijs zelf te betalen. Wat ze per maand verdienen is zelfs niet genoeg voor hun levensonderhoud. We bidden de Heer dat we meer sponsors zullen krijgen zodat we de kinderen niet alleen geestelijk kunnen ondersteunen maar ook een toekomst kunnen geven. Wij kunnen een kind helpen met onderwijs en voedsel voor slechts ? 15,- per maand.
Wanneer u een kind wilt sponsoren wilt u dan dit formulier invullen? Wij hopen in de toekomst op deze website meer over het kinderwerk te schrijven. Tevens kunt u hier zelf een kind uitzoeken om te sponsoren.
Tezamen geven we het kind een goede toekomst en de Heer zal ons hierin leiden.

Op weg naar het zwembad
Op weg naar het zwembad