Geef het kind een toekomst!

Naast geestelijk werk doen we ook sociaal kinderwerk. De nood onder de kinderen is zeer groot door de langdurige economische crisis. Miljoenen kinderen kunnen geen onderwijs volgen omdat hun ouders geen of te weinig inkomsten hebben.

Met hulp van de sponsors uit Nederland, steunen we kinderen uit arme gezinnen. Deze kinderen krijgen zowel voedsel als onderwijs.
kinderen krijgen tandpasta en zeep.

Toen het weesjongetje Andri Supriyanto 6 jaar was, kwam hij op de zondagschool. Hij werd door de gemeente 'de Fontein' te Huizen ondersteund. Hij is afgestudeerd aan de MULO en zit nu op de Bijbelschool, dankzij zijn sponsor die hem volledig steunt. Zijn verlangen is om de Heer te dienen.


Tieners krijgen naailes.

Voor het kinderwerk hebben we ook een gebouw nodig. Elke ruimte die we kunnen gebruiken voor het kinderwerk, zoals de garage, achter in de tuin, en als het mooi weer is buiten, wordt inmiddels volop gebruikt.
De gemeente, inclusief de kinderen, bidt reeds een jaar dat de Heer ons zal voorzien in een gebouw. Wij vragen daarom ook uw voorbede voor een nieuw kindergebouw.