Het kinderwerk

Gemeenten zonder kinderen bestaan niet. We hebben dan ook een druk kinderprogramma dat geleid wordt door 42 kinderwerkers. Ze zijn in de gemeente opgegroeid en ervaren het als een roeping om kinderen te leiden en te onderwijzen in het Woord, zodat de kinderen ook de Heer zullen gaan dienen.
We bidden voor een zondagschoolgebouw met 14 klaslokalen en een aula voor activiteiten van de jeugd en tieners.

kinderen uit het dorp