Geef het kind een toekomst!

Naast geestelijk werk doen we ook sociaal kinderwerk. De nood onder de kinderen is zeer groot door de langdurige economische crisis. Miljoenen kinderen kunnen geen onderwijs volgen omdat hun ouders geen of te weinig inkomsten hebben.

Met hulp van de sponsors uit Nederland, steunen we kinderen uit arme gezinnen. Deze kinderen krijgen zowel voedsel als onderwijs. Lees meer: Geef het kind een toekomst!

Jaarlijks kinderkamp


Openlucht kinderdienst

Ieder jaar wordt een kinderrally georganiseerd. Het is voor de kinderen een hoogtepunt, een gezellig samenzijn met enkele leiders en meer dan honderd kinderen. Er worden kinderdiensten georganiseerd, bidstonden en er is nog volop tijd voor ontspanning.
Lees meer: Jaarlijks kinderkamp

Het kinderwerk

Gemeenten zonder kinderen bestaan niet. We hebben dan ook een druk kinderprogramma dat geleid wordt door 42 kinderwerkers. Ze zijn in de gemeente opgegroeid en ervaren het als een roeping om kinderen te leiden en te onderwijzen in het Woord, zodat de kinderen ook de Heer zullen gaan dienen.
We bidden voor een zondagschoolgebouw met 14 klaslokalen en een aula voor activiteiten van de jeugd en tieners.

kinderen uit het dorp