Jaar 2009-verkiezing nieuwe president

Het verheugde ons zeer dat we vorig jaar veel bezoek uit Nederland mogen ontvangen. Misschien bent u dit jaar ook van plan om naar Indonesi? te komen. We willen u de volgende aandachtspunten meegeven. Het jaar 2009 is het jaar van campagnes, waarbij 35 partijen meedoen. De campagnes beginnen eerst voor het Lager Huis (DPR) in april 2009 en daarna in juni 2009 voor de presidentverkiezing. Daarna krijgen we de drukke feestdagen (het suikerfeest of Idul Fitri) in de maanden september en oktober 2009. Om precies te zijn de 2e week van september tot de 2e week van oktober 2009. Tenslotte spreken we nogmaals onze hartelijke dank uit dat u door alle jaren heen het zendingswerk is blijven steunen met al uw gebeden en liefdevolle gaven. We geloven dat het jaar 2009 een gezegend jaar zal worden, zowel voor u in Nederland als ook voor ons in Indonesi

Kerken vernield

We kregen bezoek van een voorganger uit Bandung-West Java en hij vertelde dat al 23 kerken in West Java door het volk gesloten werden. Op de TV zagen we dat een kerk in Semarang (slechts 54 km van Salatiga) door de massa werd vernield. Lees meer: Kerken vernield

Oproep tot gebed voor Indonesië

Kinderen in gebedDe Indonesische kerkleiders roepen christenen op om te bidden voor het land. Op verschillende plaatsen komen christenen van verschillende denominaties bijeen in gebed. We zien ook in Salatiga dat God aan het werk is. Het is geweldig om te zien hoe de Heilige Geest vooral jonge mensen en kinderen leidt. We hebben op de Bijbelschool een jeugd-gebedsdag gehouden met maar liefst 700 jongeren. Bij veel mensen is er een verlangen om tot God te komen. Gods Geest waait door dit land.
Elke maand houden we op dinsdagmiddag een gebedsmiddag met de gemeente, inclusief jeugd en kinderen. We hebben voor deze kinderen een speciaal t-shirt laten maken met de woorden "Gerakan Anak Berdoa" (kindergebedsbeweging). Ongeveer 100 kinderen komen dan samen om te bidden. We geloven dat de Heer de gebeden van deze kinderen hoort en verhoort.