Salatiga

Salatiga is een rustige stad aan de voet van de Merbaboe berg. Vanuit deze stad doen we het zendingswerk. We zijn nu dertig jaar op het zendingsveld en we danken de Heer voor het zendingswerk op de Bijbelschool, voor de gemeente en het kinderwerk. Ondanks de onrustige situatie in Indonesi?, zien en ervaren we dat de Heer het zendingswerk zegent. Hij die roept is getrouw.


Indonesie, Salatiga
Indonesie met Salatiga aangegeven op midden-Java.

Salatiga is een stad met 100.000 inwoners. Het is gelegen aan de voet van de berg Merbabu, op een scenic plateau in de provincie Midden-Java. De stad dient als handelscentrum voor de landbouwgebieden rondom Salatiga, de natte rijst en droge cash crop cultivation. Het klimaat is tevens ideaal voor studenten, de dagelijkse temperatuur is aanzienlijk lager dan het gemiddelde in de lager gelegen steden Semarang and Solo.

Gebouw voor kinderwerk (december 2009)

Met de ontvangen gift/erfenis van een broeder uit Heemskerk zouden we 2/3 deel van het gebouw kunnen bekostigen. Helaas ging hiervan 48% naar de belastingdienst in Nederland. Met het overgebleven bedrag en diverse giften tot nu toe plus de door onze kinderen en de gemeenteleden vergaarde somgeld kunnen we 1/3 deel van het gebouw nu klaar krijgen. Dit gedeelte gebruiken we als kantoor voor het kinderwerk en de gemeente plus 4 leslokalen voor de zondagsschoolkinderen. Voor de rest (2/3 deel) van het gebouw geloven we dat de Heer ons verder zal voorzien. Wil u hiervoor samen met ons blijven bidden en eventueel uw steun geven zodat de bouw helemaal voltooid kan worden.

Salatiga, juli 2013

Geliefde zendingsvrienden,

Jeugd zingt tijdens de dienstVriendelijke groeten uit het warme en regenachtige land Indonesie. Het regent hier haast iedere dag. Veel plaatsen zijn overstroomd en door erosie ontstaan aarbevingen in Aceh, Sumatera, Java en Timor eilanden. Het is verdrietig om te zien hoe de mensen lijden door de rampen. Wij bidden en geloven dat juist door deze verschrikkelijke rampen mensen tot geloof zullen komen. Karel is ziek geweest en moest van de dokter goed uitrusten. Hij was flauw gevallen. Hij is nu helemaal opgeknapt, prijst de Heer.

Lees meer: Salatiga, juli 2013

Gemeente en kinderwerk (mei 2009)

Het heeft lang op zich moeten wachten, maar we zijn nu eindelijk, samen met de gemeente, begonnen met de bouwwerkzaamheden voor het kinderwerk. De overheid geeft 6 maanden de tijd om te starten met de bouw vanaf het moment dat de bouwvergunning wordt verstrekt, anders wordt de vergunning weer ingetrokken. Daarom zijn we direct begonnen met de bouw op het moment dat we de vergunning in handen kregen. De eerste steen werd gelegd door de kerkelijke districtsvoorzitter en het dorpshoofd.

We danken u allen voor de bijdrage ten behoeve van de bouw en we bidden dat de Heer ons verder zal voorzien.