Zendingswerk (december 2009)

We zijn onze Heer dankbaar dat het werk dat we hier mogen doen zeer goed vooruit gaat. Er komen steeds meer mensen in de samenkomsten. Het aantal kinderen blijft stijgen op de zondagsschool. Hoewel het in Indonesië verboden is om te evangeliseren zien we dat God de gemeenteleden gebruikt om te bidden voor hun familie, buren en vrienden. Onze pastorale werkers zijn voor ons tot grote steun. Zij brengen bezoekjes aan de gemeenteleden en sporen hen op om te blijven bidden, zodat zij zullen groeien tot een ware getuige van de Here Jezus.
"Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, omdat er kracht aan verleend wordt." We zien en ervaren dat juist door gebed nieuwe mensen tot de Heer komen. Zo leidt de Heer ons om te bidden voor een voor ons onbekende man, genaamd Sunarso. Hij kwam bij ons en vroeg ons om voorbede te doen voor zijn problemen. Zo leiden we hem tot de Heer en hij bezoekt nu regelmatig de samenkomst. De president van Indonesië heeft het volk aangespoord om batik-kleding te dragen. Op 1 november jl. hebben we de gemeenteleden gevraagd om in batik-kleding in de samenkomst te komen. Bijna iedereen gaf hieraan gehoor en het is mooi om dit te zien.
Met de kinderen van 6 ? 12 jaar hebben we een opbouwdienst gehouden. De opkomst was zeer groot. Het is fijn en mooi om te zien dat vele jonge kinderen voor gebed naar voren kwamen. Zij houden van de Here Jezus en van bidden. Zij zijn zo enthousiast dat ze bijna niet meer kunnen wachten tot de volgende opbouwdienst.

Gemeente te Stugur (december 2009)

Stugur is een dorp aan de voet van de berg Merbaboe. Ongeveer 15 km van Salatiga. In dit dorp is een bijbelschool-student begonnen met het pionierwerk. Tot nu toe ondersteunen wij hem in het bijzonder met het kinderwerk. Er is 12 jaar geleden een kerk gesticht. Op dit moment bestaat zij uit 80 gemeenteleden en 100 kinderen. Karel werd voor dit jubileum uitgenodigd om hier te preken in deze bijzondere dienst. Het dorpshoofd en de oudste van het dorp waren ook hierbij aanwezig. Na de dienst werd er een liefdemaal gehouden en zoals te doen gebruikelijk bij de Javaanse wordt de "Nasi Tumpeng" (speciaal gekookte rijst met kokosmelk in de vorm van een driehoek) gesneden door de voorganger en aangeboden aan het dorpshoofd. Het was een fijne en gezegende bijzondere dienst.

Gemeente en kinderwerk (februari 2009)

We danken de Heer voor het jaar 2008. We zien dat het zendingswerk vooruit gaat.
De maand december 2008 was een drukke maand omdat vele christenen het kerstfeest vieren. Wij hebben een gezegend kerst gevierd tezamen met de kinderen en gemeenteleden. Ook nu hebben de gemeenteleden hun familieleden, vrienden en kennissen uitgenodigd. Velen die nog niet in Jezus geloven zijn gekomen en hebben naar de kerstboodschap geluisterd. Tijdens de kerstviering staat buiten de politie op wacht.

kerst
[i]kerkdienst[/i]
kerst
[i]politie op wacht[/i]

kerst
[i]Een muurhagedis met een lengte van 25 cm[/i]

Ieder jaar komen de christenen op 25 december bij elkaar op het grote plein te Salatiga. Dit keer was het moeilijk om een vergunning te krijgen. Na veel gebeden en strijd hebben we uiteindelijk toch de vereiste vergunning gekregen van de plaatselijke autoriteiten. Zo konden de Christenen (Protestanten en Katholieken) vroeg in de morgen om 04.00 uur bij elkaar komen in het voetbalstadion. Duizenden waren aanwezig en wij ervaren een grote zegen van de Here.
Met de kinderen hebben we een konsert doa (concert gebed) georganiseerd. Ook de kinderen uit andere gemeenten hebben we uitgenodigd. De kinderen baden voor het land, de regering, de aankomende verkiezing, de crisis in het land alsmede hun sponsers. Het was zeer gezegend en in totaal waren er 486 kinderen bijeen.

We bidden nog steeds voor een vergunning om een kindergebouw te bouwen. Twee weken geleden waren twee ambtenaars van het gemeentehuis gekomen om de grond af te meten. Het is een vooruitgang en we hopen binnen een maand of twee de bouwvergunning te krijgen. Waarom is de aanvraag voor een vergunning zo moeilijk? De aanvraag voor een dergelijke vergunning mag niet op een persoonlijke naam maar moet op naam van de kerkorganisatie. Het is op dit moment heel moeilijk om een bouwvergunning te verkrijgen voor de bouw van een kerk. Dit geldt niet alleen voor een kerkgebouw maar ook voor een ander gebouw, welke op naam van de kerk staat. Desalniettemin geloven we dat de Heer ons zal helpen met de aanvraag voor de vergunning. Zoals God ons 7 jaar geleden heeft voorzien voor de bouwvergunning van het kerkgebouw, zal Hij ons ook voorzien in een zondagschoolgebouw. Wilt u ons hierin gedenken in uw gebeden. kerst
[i]Zondagschoolgebouw[/i]

Bezoek uit Nederland

Br. en zr. Molensky zijn bij Karel & Thalia op bezoek geweest. Zij hebben diensten gehouden in de Bijbelschool en in de gemeente in Salatiga, alsmede speciale opwekkingsdiensten bij verschillende gemeenten. Gods Geest werkte in het bijzonder door vele genezingen. We waren allen zeer gezegend. Vele Bijbelschoolstudenten werden opnieuw vervuld met de Heilige Geest.

We kregen ook bezoek van br. Peter de Leau uit Deventer en br. Paul Remy uit Almelo. Alle vertalingen van de diensten werden door Karel verzorgd.

Samen met bovengenoemde broeders en zuster hebben Karel & Thalia een bezoek gebracht aan het dorp Gambangwaluh voor een opwekkingsdienst. De opkomst was geweldig. Menigte uit naburige dorpen vulden de kerkzaal. In totaal waren er 480 mensen aanwezig. De plaatselijke voorganger vroeg of we de volgende keer twee of drie diensten willen houden in plaats van een. Het was de eerste opwekkingsdienst die we hier hebben gehouden en het was een gezegende dienst. In de toekomst willen we hier meer opwekkingsdiensten gaan houden. We zijn de Heer dankbaar voor de bijdrage van Zijn dienstknechten uit Nederland. Zij zijn allen tot een zegen geweest voor ons.

Pastorale medewerkers

We willen u onze pastorale medewerkers voorstellen. De tijd dat we in Nederland waren, hebben zij de gemeente geleid en we zien dat alles heel goed was gegaan. Er zijn nieuwe mensen bij gekomen in de gemeente.

Tri Sanyoto, Andri, Ria en Dwi komen voort uit het kinderadoptieprogramma. Na het afstuderen van de Bijbelschool werken ze nu fulltime in de gemeente. Ze blijven hier werken totdat zij geroepen worden om elders te pionieren.

We danken allen die hen gesteund hebben. U ziet dat uw hulp tot een zegen is voor het zendingswerk in Indonesi?.

Pastorale medewerkers