Bezoek uit Nederland

Br. en zr. Molensky zijn bij Karel & Thalia op bezoek geweest. Zij hebben diensten gehouden in de Bijbelschool en in de gemeente in Salatiga, alsmede speciale opwekkingsdiensten bij verschillende gemeenten. Gods Geest werkte in het bijzonder door vele genezingen. We waren allen zeer gezegend. Vele Bijbelschoolstudenten werden opnieuw vervuld met de Heilige Geest.

We kregen ook bezoek van br. Peter de Leau uit Deventer en br. Paul Remy uit Almelo. Alle vertalingen van de diensten werden door Karel verzorgd.

Samen met bovengenoemde broeders en zuster hebben Karel & Thalia een bezoek gebracht aan het dorp Gambangwaluh voor een opwekkingsdienst. De opkomst was geweldig. Menigte uit naburige dorpen vulden de kerkzaal. In totaal waren er 480 mensen aanwezig. De plaatselijke voorganger vroeg of we de volgende keer twee of drie diensten willen houden in plaats van een. Het was de eerste opwekkingsdienst die we hier hebben gehouden en het was een gezegende dienst. In de toekomst willen we hier meer opwekkingsdiensten gaan houden. We zijn de Heer dankbaar voor de bijdrage van Zijn dienstknechten uit Nederland. Zij zijn allen tot een zegen geweest voor ons.

Gemeente en kinderwerk (februari 2009)

We danken de Heer voor het jaar 2008. We zien dat het zendingswerk vooruit gaat.
De maand december 2008 was een drukke maand omdat vele christenen het kerstfeest vieren. Wij hebben een gezegend kerst gevierd tezamen met de kinderen en gemeenteleden. Ook nu hebben de gemeenteleden hun familieleden, vrienden en kennissen uitgenodigd. Velen die nog niet in Jezus geloven zijn gekomen en hebben naar de kerstboodschap geluisterd. Tijdens de kerstviering staat buiten de politie op wacht.

kerst
[i]kerkdienst[/i]
kerst
[i]politie op wacht[/i]

kerst
[i]Een muurhagedis met een lengte van 25 cm[/i]

Ieder jaar komen de christenen op 25 december bij elkaar op het grote plein te Salatiga. Dit keer was het moeilijk om een vergunning te krijgen. Na veel gebeden en strijd hebben we uiteindelijk toch de vereiste vergunning gekregen van de plaatselijke autoriteiten. Zo konden de Christenen (Protestanten en Katholieken) vroeg in de morgen om 04.00 uur bij elkaar komen in het voetbalstadion. Duizenden waren aanwezig en wij ervaren een grote zegen van de Here.
Met de kinderen hebben we een konsert doa (concert gebed) georganiseerd. Ook de kinderen uit andere gemeenten hebben we uitgenodigd. De kinderen baden voor het land, de regering, de aankomende verkiezing, de crisis in het land alsmede hun sponsers. Het was zeer gezegend en in totaal waren er 486 kinderen bijeen.

We bidden nog steeds voor een vergunning om een kindergebouw te bouwen. Twee weken geleden waren twee ambtenaars van het gemeentehuis gekomen om de grond af te meten. Het is een vooruitgang en we hopen binnen een maand of twee de bouwvergunning te krijgen. Waarom is de aanvraag voor een vergunning zo moeilijk? De aanvraag voor een dergelijke vergunning mag niet op een persoonlijke naam maar moet op naam van de kerkorganisatie. Het is op dit moment heel moeilijk om een bouwvergunning te verkrijgen voor de bouw van een kerk. Dit geldt niet alleen voor een kerkgebouw maar ook voor een ander gebouw, welke op naam van de kerk staat. Desalniettemin geloven we dat de Heer ons zal helpen met de aanvraag voor de vergunning. Zoals God ons 7 jaar geleden heeft voorzien voor de bouwvergunning van het kerkgebouw, zal Hij ons ook voorzien in een zondagschoolgebouw. Wilt u ons hierin gedenken in uw gebeden. kerst
[i]Zondagschoolgebouw[/i]

Uitbreiding in Porot

In Porot, een dorp dat vijf kilometer verwij-derd is van Gambangwaluh, helpen wij de gemeente met het bouwen van een kerk.

Vijftien meter van de kerk vandaan staat een moskee. Gewoonlijk vormt dit een belemmering om een vergunning te kunnen krijgen voor de bouw van een kerk. Toch heeft de overheid vrij snel een vergunning verstrekt. Wij danken de Heer dat Hij onze gebeden hierin heeft verhoord. Ook danken wij Stichting Sinar Anugerah voor het mede-financieren van de bouw.

De kerk in Porot is de tweede gemeente na Gambangwaluh die wijlen Zr. M.A. Alt heeft gesticht. Het is nu een bloeiende gemeente met 300 leden. De nieuw te bouwen kerk biedt plaats aan 500 mensen.
God is aan het werk en we zien dat het tijd is om zielen te oogsten voor de Heer. Wilt u de voorganger br. Semaun gedenken in uw gebeden?

Pastorale medewerkers

We willen u onze pastorale medewerkers voorstellen. De tijd dat we in Nederland waren, hebben zij de gemeente geleid en we zien dat alles heel goed was gegaan. Er zijn nieuwe mensen bij gekomen in de gemeente.

Tri Sanyoto, Andri, Ria en Dwi komen voort uit het kinderadoptieprogramma. Na het afstuderen van de Bijbelschool werken ze nu fulltime in de gemeente. Ze blijven hier werken totdat zij geroepen worden om elders te pionieren.

We danken allen die hen gesteund hebben. U ziet dat uw hulp tot een zegen is voor het zendingswerk in Indonesi?.

Pastorale medewerkers

Geschiedenis

Karel studeerde in 1971 af aan de Centrale Pinksterbijbelschool in Den Haag. Vervolgens ging hij studeren aan de Continental Bible College in Brussel waar hij afstudeerde in 1973. In dat jaar kwam hij naar Assen en hielp hij mee met de opbouw van Pinkstergemeente "Nathanael" als pastoraal werker.

In 1974 werd Karel uitgezonden door de Bijbelschool naar Indonesië. Vanaf augustus 1974 tot mei 1978 werkte hij als docent aan de Pusat Pendidikan Theologia Jawa (Centraal Theologisch Onderwijs Java) - in Karanglo, Malang, Oost-Java. Hier leerde hij zijn vrouw, Thalia kennen. Ze kregen 2 zonen, Philip Louis en Mark Andre.

Sinds 1978 is Karel docent aan de Sekolah Theologia Berea te Salatiga, Midden-Java waar hij in 1986 werd benoemd tot decaan.


Karel geeft les op de bijbelschool in Salatiga

In 1986 begonnen Karel en Thalia met het pionieren van een gemeente door bij hen thuis zondags kerkdiensten en zondagsschool te houden. Dit werd gezegend en er werden gemeenteleden toegevoegd waardoor in 1990 de zondagse diensten werden verplaatst naar de kabel van de Berea Bijbelschool te Salatiga. Het kinderwerk bleef wel bij hen thuis. In totaal kwamen er 190 kinderen en hierdoor ontstond er ruimtegebrek. Daarom werd in 1996 5060 m2 grond gekocht in Salatiga, zo'n 350 meter verwijderd van de Bijbelschool met als doel hier een kerk en zondagsschoolgebouw te bouwen. Dit zou echter nog een tijd duren voor het zover was.

Vanaf 1997 is Karel bestuurslid van de Badan Pengurus Misi Nasional Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia (de Nationale Zending Assemblies of God in Indonesië). Thalia was in de periode 1997 - 1999 secretaris van het districtsbestuur Midden-Java. Wegens pastoraal werk in de gemeente is ze met deze functie gestopt.

Door de economische crisis in Indonesië leefde in 1998 meer dan 50% van het volk in armoede en meer dan 10 miljoen kinderen kregen geen onderwijs. Dit was aanleiding om naast het geestelijk werk ook een sociaal werk te beginnen. Vanuit dit project worden gemeenten leden die hun baan verloren hadden voorzien van rijst en de kinderen van schoolgeld en schoolmaterialen zodat ze verder konden studeren. Momenteel kunnen dankzij dit werk 170 kinderen naar school (lagere en middelbare school). Dit werk wordt gesteund door Compassion Amerika en veel "pleegouders" uit Nederland.

In 2000 werd eindelijk een vergunning afgegeven voor de bouw van een kerk op de in 1996 aangekochte grond en in april 2000 werd begonnen met de bouw van de kerk. Een jaar later was deze gereed. Dit was mogelijk door een gift vanuit Nederland van fl. 130.000,-

Op 2 mei 2001 werd de nieuwe kerk officieel geopend en ingezegend door br. M. Molensky, voorganger van Pinkstergemeente Nathanael, Assen. Op 8 mei vierden Karel en Thalia hun 25 jarig huwelijksfeest in de kerk.