Uitbreiding in Porot

In Porot, een dorp dat vijf kilometer verwij-derd is van Gambangwaluh, helpen wij de gemeente met het bouwen van een kerk.

Vijftien meter van de kerk vandaan staat een moskee. Gewoonlijk vormt dit een belemmering om een vergunning te kunnen krijgen voor de bouw van een kerk. Toch heeft de overheid vrij snel een vergunning verstrekt. Wij danken de Heer dat Hij onze gebeden hierin heeft verhoord. Ook danken wij Stichting Sinar Anugerah voor het mede-financieren van de bouw.

De kerk in Porot is de tweede gemeente na Gambangwaluh die wijlen Zr. M.A. Alt heeft gesticht. Het is nu een bloeiende gemeente met 300 leden. De nieuw te bouwen kerk biedt plaats aan 500 mensen.
God is aan het werk en we zien dat het tijd is om zielen te oogsten voor de Heer. Wilt u de voorganger br. Semaun gedenken in uw gebeden?

Geschiedenis

Karel studeerde in 1971 af aan de Centrale Pinksterbijbelschool in Den Haag. Vervolgens ging hij studeren aan de Continental Bible College in Brussel waar hij afstudeerde in 1973. In dat jaar kwam hij naar Assen en hielp hij mee met de opbouw van Pinkstergemeente "Nathanael" als pastoraal werker.

In 1974 werd Karel uitgezonden door de Bijbelschool naar Indonesië. Vanaf augustus 1974 tot mei 1978 werkte hij als docent aan de Pusat Pendidikan Theologia Jawa (Centraal Theologisch Onderwijs Java) - in Karanglo, Malang, Oost-Java. Hier leerde hij zijn vrouw, Thalia kennen. Ze kregen 2 zonen, Philip Louis en Mark Andre.

Sinds 1978 is Karel docent aan de Sekolah Theologia Berea te Salatiga, Midden-Java waar hij in 1986 werd benoemd tot decaan.


Karel geeft les op de bijbelschool in Salatiga

In 1986 begonnen Karel en Thalia met het pionieren van een gemeente door bij hen thuis zondags kerkdiensten en zondagsschool te houden. Dit werd gezegend en er werden gemeenteleden toegevoegd waardoor in 1990 de zondagse diensten werden verplaatst naar de kabel van de Berea Bijbelschool te Salatiga. Het kinderwerk bleef wel bij hen thuis. In totaal kwamen er 190 kinderen en hierdoor ontstond er ruimtegebrek. Daarom werd in 1996 5060 m2 grond gekocht in Salatiga, zo'n 350 meter verwijderd van de Bijbelschool met als doel hier een kerk en zondagsschoolgebouw te bouwen. Dit zou echter nog een tijd duren voor het zover was.

Vanaf 1997 is Karel bestuurslid van de Badan Pengurus Misi Nasional Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia (de Nationale Zending Assemblies of God in Indonesië). Thalia was in de periode 1997 - 1999 secretaris van het districtsbestuur Midden-Java. Wegens pastoraal werk in de gemeente is ze met deze functie gestopt.

Door de economische crisis in Indonesië leefde in 1998 meer dan 50% van het volk in armoede en meer dan 10 miljoen kinderen kregen geen onderwijs. Dit was aanleiding om naast het geestelijk werk ook een sociaal werk te beginnen. Vanuit dit project worden gemeenten leden die hun baan verloren hadden voorzien van rijst en de kinderen van schoolgeld en schoolmaterialen zodat ze verder konden studeren. Momenteel kunnen dankzij dit werk 170 kinderen naar school (lagere en middelbare school). Dit werk wordt gesteund door Compassion Amerika en veel "pleegouders" uit Nederland.

In 2000 werd eindelijk een vergunning afgegeven voor de bouw van een kerk op de in 1996 aangekochte grond en in april 2000 werd begonnen met de bouw van de kerk. Een jaar later was deze gereed. Dit was mogelijk door een gift vanuit Nederland van fl. 130.000,-

Op 2 mei 2001 werd de nieuwe kerk officieel geopend en ingezegend door br. M. Molensky, voorganger van Pinkstergemeente Nathanael, Assen. Op 8 mei vierden Karel en Thalia hun 25 jarig huwelijksfeest in de kerk.

Mission Convention te Bogor:

Karel is met het districtsbestuur van Midden-Java naar de Mission Convention in Bogor (West Java) geweest. Samen met 800 voorgangers uit verschillende plaatsen hebben ze 5 dagen geestelijk voedsel ontvangen. Een van de sprekers was Ricardo Santiago uit Colombia. Hij onderwees ons over het leiden van een gemeente en over celgroepen. Zelf leidt hij een gemeente in Colombia met meer dan 10.000 celgroepen. We konden veel van hem leren, een eenvoudige man maar vol van de Heilige Geest. We proefden gewoon de zalving en de werking van Gods Geest onder ons. Het mooiste was dat er veel tijd werd besteed aan gebed voor Indonesi?, in het bijzonder voor plaatsen waar de deuren gesloten zijn voor het evangelie. Volgens de statistieken zijn er in Indonesi? 4.335.500 mensen, met meer dan 33 verschillende etnische achtergronden, die geen christen zijn. Velen van hen hebben nog nooit het evangelie gehoord. Dus er moet nog veel gebeden worden dat het evangelie van Jezus in hun midden komt. Daarom bidden we nu iedere week in de zondagdienst voor een specifieke bevolkingsgroep.

3 daagse Youth Leadership Camp

Dienst in de tentDe Mohammedaanse feestdag Idulfitri is achter de rug, het was bijzonder druk in Midden-Java omdat veel arbeiders die buiten Midden-Java werken met de feestdagen hun familieleden bezochten. De scholieren waren een week vrij en wij hebben met de jeugd en tieners een 3 daagse Youth Leadership Camp gehouden op het gehuurde terrein van Java Muncul (water industrie), ongeveer 15 km van Salatiga. Lees meer: 3 daagse Youth Leadership Camp

Visie 2005

De gemeentewerkersWe hebben met de celgroepsleiders een nieuw programma voor het jaar 2005 gemaakt. In onze gemeente hebben we nu 32 werkers die celgroepen leiden. Het thema voor dit jaar is "Win een persoon voor de Heer". Lees meer: Visie 2005