3 daagse Youth Leadership Camp

Dienst in de tentDe Mohammedaanse feestdag Idulfitri is achter de rug, het was bijzonder druk in Midden-Java omdat veel arbeiders die buiten Midden-Java werken met de feestdagen hun familieleden bezochten. De scholieren waren een week vrij en wij hebben met de jeugd en tieners een 3 daagse Youth Leadership Camp gehouden op het gehuurde terrein van Java Muncul (water industrie), ongeveer 15 km van Salatiga. Lees meer: 3 daagse Youth Leadership Camp

Mission Convention te Bogor:

Karel is met het districtsbestuur van Midden-Java naar de Mission Convention in Bogor (West Java) geweest. Samen met 800 voorgangers uit verschillende plaatsen hebben ze 5 dagen geestelijk voedsel ontvangen. Een van de sprekers was Ricardo Santiago uit Colombia. Hij onderwees ons over het leiden van een gemeente en over celgroepen. Zelf leidt hij een gemeente in Colombia met meer dan 10.000 celgroepen. We konden veel van hem leren, een eenvoudige man maar vol van de Heilige Geest. We proefden gewoon de zalving en de werking van Gods Geest onder ons. Het mooiste was dat er veel tijd werd besteed aan gebed voor Indonesi?, in het bijzonder voor plaatsen waar de deuren gesloten zijn voor het evangelie. Volgens de statistieken zijn er in Indonesi? 4.335.500 mensen, met meer dan 33 verschillende etnische achtergronden, die geen christen zijn. Velen van hen hebben nog nooit het evangelie gehoord. Dus er moet nog veel gebeden worden dat het evangelie van Jezus in hun midden komt. Daarom bidden we nu iedere week in de zondagdienst voor een specifieke bevolkingsgroep.

Verslag kerst 2003

De maand december was een mooie maand. De winkels, warenhuizen en dorpen waren rijkelijk versierd. Zelfs televisieprogramma's werkten mee aan een geweldige kerstsfeer.

Zangkoor tijdens de kerstdienst in de gemeente
Zangkoor tijdens de kerstdienst in de gemeente

We hebben een speciale kerstviering gehad met de gemeente te Salatiga. Deze viering had een dubbel doel. Naast het vieren van de geboorte van Jezus was het tegelijkertijd een evangelisatiedienst. De viering was vooral bedoeld voor de mensen die al een lange tijd niet naar de kerk zijn gegaan en mensen die de Heer nog niet kennen. Als gastprediker hadden we dominee Gideon Rusli van de "Gereja Bethel Indonesia" (Indonesische Bethel Kerk) uitgenodigd. Lees meer: Verslag kerst 2003

Visie 2005

De gemeentewerkersWe hebben met de celgroepsleiders een nieuw programma voor het jaar 2005 gemaakt. In onze gemeente hebben we nu 32 werkers die celgroepen leiden. Het thema voor dit jaar is "Win een persoon voor de Heer". Lees meer: Visie 2005

Bijbelactie - Bedankt!

Wij willen u danken voor uw giften om bijbels te kopen voor bekeerlingen en gemeenteleden die nog geen bijbel hebben. In totaal kunnen we 250 bijbels en 100 kinderbijbels kopen.
Namens hen willen wij u allen nogmaals danken voor uw giften. Moge de Here u allen zegenen.

Indonesische Bijbel

Indonesische Bijbel