Gemeente en kinderwerk

Twee weken geleden overleed ons oudste gemeentelid (86 jaar) aan kanker. Zij was een trouwe kerkganger. Iedere zondag was ze aanwezig, ondanks haar slechte conditie. Een afstand van 1 kilometer (van haar huis naar het kerkgebouw) liep ze in 2 uur. De rouwdienst was tot een zegen voor haar hele familie en ook voor het dorp. We geloven dat haar hele gezin tot geloof zal komen. Lees meer: Gemeente en kinderwerk

Salatiga, februari 2012

KinderactiviteitengebouwGeliefde zendingsvrienden,

Met de Heer aan onze zijde hopen we goed te beginnen in het nieuwe jaar 2012. We willen u allen namens heel Midden Java hartelijk danken voor de kaarten en emails met de goede wensen. Uit het verre land willen we u allen een gezegend 2012 wensen en dat de Heer u met Zijn liefde en kracht zal vullen. Via het nieuws zien we dat het in Europa een extreme winter is op dit moment. We kunnen de nieuwsberichten uit Nederland volgen via de schotel. Hier is het ook niet zo best met het weer. Het regende en stormde bijna iedere dag en op sommige plaatsen zien we overstromingen en aardverschuivingen. Een klapperboom van de buurman was door de storm omgevallen net voor het raam van onze keuken. De bladeren bedekten het raam van onze keuken maar gelukkig de schade viel mee.

Lees meer: Salatiga, februari 2012

Mission School

Lukas 10:2 "De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig"
We hebben in Indonesi? te weinig pioniers. Daarom heeft onze landelijke kerkorganisatie, de Gereja Sidang Jemaat Allah (Assemblies of God) voor 2007/2009 zich ten doel gesteld het aantal leden (gemeen-tewerkers, voorgangers, evangelisten en pionierwerkers) te verdubbelen. Met deze doelstelling heeft onze Bereabijbelschool een nieuw programma ontwikkeld: de Mission School, een tweejarige opleiding tot pionierarbeider.

De bijbelschool recruteert voor deze Mission School jonge mensen uit heel Indonesi?. Bij de start van deze opleiding moeten de studenten beloven dat ze na het voltooien van hun opleiding zullen terug gaan naar hun woonplaats of streek, om daar te pionieren. Er zijn al aanmeldingen uit West- en Zuid Borneo, Sumatra, Oost-, West- en Midden Java. We geloven dat de Heer de Mission School zal zegenen en werkers zal uitzenden tot in de uithoeken van Indonesi?

U begrijpt dat voor deze opleiding kosten verbonden zijn. Een student heeft 35 euro per maand nodig voor kost, inwoning en studie. De bijbelschool kan maar 15 euro op zich nemen.

Wat kunt u doen?
We zoeken sponsors die de resterende 20 euro per maand willen dragen. Misschien ben u zo'n sponsor.

U ondersteunt niet alleen de student maar u bent zo ook deelgenoot aan het verspreiden van het evangelie van Jezus tot in de uithoeken van Indonesi