Verslag kerst 2003

De maand december was een mooie maand. De winkels, warenhuizen en dorpen waren rijkelijk versierd. Zelfs televisieprogramma's werkten mee aan een geweldige kerstsfeer.

Zangkoor tijdens de kerstdienst in de gemeente
Zangkoor tijdens de kerstdienst in de gemeente

We hebben een speciale kerstviering gehad met de gemeente te Salatiga. Deze viering had een dubbel doel. Naast het vieren van de geboorte van Jezus was het tegelijkertijd een evangelisatiedienst. De viering was vooral bedoeld voor de mensen die al een lange tijd niet naar de kerk zijn gegaan en mensen die de Heer nog niet kennen. Als gastprediker hadden we dominee Gideon Rusli van de "Gereja Bethel Indonesia" (Indonesische Bethel Kerk) uitgenodigd. Lees meer: Verslag kerst 2003

Bijbelactie - Bedankt!

Wij willen u danken voor uw giften om bijbels te kopen voor bekeerlingen en gemeenteleden die nog geen bijbel hebben. In totaal kunnen we 250 bijbels en 100 kinderbijbels kopen.
Namens hen willen wij u allen nogmaals danken voor uw giften. Moge de Here u allen zegenen.

Indonesische Bijbel

Indonesische Bijbel

Gemeente en kinderwerk

Twee weken geleden overleed ons oudste gemeentelid (86 jaar) aan kanker. Zij was een trouwe kerkganger. Iedere zondag was ze aanwezig, ondanks haar slechte conditie. Een afstand van 1 kilometer (van haar huis naar het kerkgebouw) liep ze in 2 uur. De rouwdienst was tot een zegen voor haar hele familie en ook voor het dorp. We geloven dat haar hele gezin tot geloof zal komen. Lees meer: Gemeente en kinderwerk