Salatiga, juli 2015

Beste zendingsvrienden

Groeten uit het verre land Indonesie.

"Gij zult Mijn getuige zijn, wanneer de Heilige Geest over u komt."
Ieder christen is geroepen om een getuige te zijn van Jezus. "U bent een uitverkoren volk, een heilige natie, een koninklijk priesterschap om de grote daden van God te verkondigen". Het is de wil van God dat wij van Hem getuigen.
Met een deel van de gemeente hebben we 10 dagen gebeden en sommigen vasten ook. We baden voor de Doop en de gaven in en van de Heilige Geest. We zijn blij met de opkomst. Iedere avond waren er gemiddeld 80 gemeenteleden. Het thema van de gemeente dit jaar is "Penginjilan" (verkondigen van het woord).

Vorige maand was er een district-vergadering samen met alle docenten en evangelisten. De vergadering heft een jaarprogramma goedgekeurd.
We hebben nu 182 voorgangers en docenten in 134 gemeenten in district Midden Java-Oost. In de maand juni 2015 gaan we een Opwekkingsdienst houden in Solo. Hiervoor huren we de Indoorstadion met een capaciteit van 5000 mensen.
We zien en ervaren dat de Geest van God aan het werk is ondanks dat we nog steeds tegenstand van de bevolking ervaren.
Jezus zegt dat "Het evangelie van God verkondigd zal worden aan de ganse bevolking".
Het Paasfeest met de kinderen was heel goed verlopen. In het bijzonder danken we God voor het mooie weer zonder regen gedurende deze dagen.

Op de foto ziet u dat we bezig zijn met de bouw. De kerk in Gambangwaluh wordt gerenoveerd. Het is een heel oud gebouw en de muren vertonen scheuren door een aardbeving. We bidden dat de Heer ons zal voorzien.
We danken Sinar Anugerah die hier weduwen en kansarme kinderen steunen. We hebben een klein huis van de weduwe Paiman gerenoveerd. Dank aan de SA sponsors.
Ook bidden we voor het kindergebouw dat gedeeltelijk is gebouwd en reeds in gebruik is.

Met de gemeente zijn we bezig met o.a. geloofs-beloften voor de verdere bouw van het kinderwerk. We geloven dat de Heer ons hierin zal voorzien, zoals Hij voorzien heeft bij de bouw van de kerk en het eerste deel van het kindergebouw.
We zijn u allen heel dankbaar voor uw steun met gebeden en liefdevolle gaven in ons zendingswerk. Dank voor uw gebeden, zonder gebed kunnen we het werk hier niet voortzetten.

God zegen u allen

Schubert


Karel en Thalia Schubert

Ungaran gebergte
Ungaran gebergte weg naar Gambangwaluh
Midden Java District voorgangersMidden Java district voorgangersRenovatie Gambangwaluh
Renovatie Gambangwaluh
Weduwe Paiman renovatie v.h. huisje
Weduwe Paiman renovatie van het huisje

Kindergebouw 1e gedeelte

Kindergebouw 1e gedeelte

Kindergebouw 2e gedeelte in aanbouw

Kindergebouw 2e gedeelte in aanbouw

Jeugd en tieners retreat

Jeugd en tieners retreat

 

Salatiga, januari 2015

aankomst met de speedbootGeliefde broeders en zusters,
Gegroet in Christus Jezus onze Heer en Heiland,

Wij zijn de Heer dankbaar voor Zijn leidende hand in ons leven in het jaar 2014. Door de tegenslagen heen ervaren wij zijn zegen. Hierdoor weten wij ook dat wanneer wij in Hem blijven, wij altijd meer dan overwinnaars zijn.
Zo geloven wij ook dat de Heer u allen Zijn zegen heeft gegeven in het jaar 2014. Vol verwachting gaan wij het nieuwe jaar 2015 in.

Wij prijzen onze God de Vader dat Hij Zijn eniggeboren Zoon naar ons heeft gezonden. Door het geloof in Zijn Zoon, Jezus Christus zijn wij een kind van God en hebben wij het eeuwige leven.
Wij zijn de Heer dankbaar dat wij in al die jaren hier op het zendingsveld in Indonesia (Salatiga en omgeving) kunnen en mogen werken in Zijn wijngaard. Onze blijdschap is groot omdat we zien dat de Heer het werk zegent.

Lees meer: Salatiga, januari 2015

Verblijfsvergunning Karel

Als Nederlandse zendeling heeft Karel een "Kartu Izin Menetap" - "Vaste Verblijfsvergunning" die hij om de vijf jaar moet verlengen bij het Emigrasi kantoor. Zijn vaste verblijfsvergunnig is geldig tot 26 mei 2010. Dit betekent dat Karel deze straks opnieuw moeten laten verlengen. De verlengings-procedures kosten veel tijd, geld en geduld omdat hij de benodigde recommendatie papieren nodig heeft van diverse instanties. Te beginnen bij het Hoofd van de wijk waar hij woont, vervolgens bij het Dorpshoofd, dan het Gemeentehuis, daarna de plaatselijke Godsdienst Departement te Salatiga. Met al deze papieren gaat hij vervolgens naar de Provinciale Godsdienst Departemen, Provinciale Emigratiekantoor en de Provinciale Gerechtshof te Semarang. Is dit alles geregeld dan krijgt hij een recommendatie van het Emigratie-kantoor te Semarang voor het Emigratiehoofd-kantoor te Jakarta. Daarna is het afwachten voor de recommendatie van het Emigratiehoofdkantoor voor het Imigratie kantoor te Semarang die dan de “Vaste Verblijfsvergunning zal afgeven tot 2015. Het is veel werk maar we zien dat de Heer ons in al die jaren tot dusver heeft geholpen met de vergunningen. We geloven dat Hij ons deze keer ook opnieuw zal helpen. Wij vragen uw voorbede voor het regelen van deze "Verblijfsvergunning".

Salatiga, mei 2014

aankomst met de speedbootGeliefde zendingsvrienden,
Thema: "vergeven om te vergeven"

Onze nieuwsbrief is wat aan de late kant. De reden is dat we plotseling naar de geboorteplaats van Thalia op het eiland Pulau Haruku, het dorp Negeri van Oma-La Parissa op de Molukken moesten gaan. Thalia en haar 3 zusters werden verwacht door de Bapa Raja (hoofd van het dorp) omdat hij hen wilde helpen met de eigendomsakte van de gronden van hun 12 jaar geleden overleden vader. Met de vliegtuig vlogen we naar Ambon. Vervolgens per speedboot naar het eiland Haruku. Het eiland is heel bijzonder. Het is qua oppervlakte net zo groot als de provincie Gelderland. Er rijden auto's. De mensen lopen of gebruiken de brommers. Ze leven van de zee, iedere dag zijn er verse Tuna-vissen. We logeerden in een huis vlakbij het strand.

Lees meer: Salatiga, mei 2014

Verkiezingen in Indonesi

De verkiezingen van 9 april j.l. voor de afgevaardigden van het Lager Huis zijn goed verlopen. Wij wonen slechts 20 meter verwijderd van een verkiezingskantoor, dus zijn we, alsmede onze buren, voorbereid op onrust. We zagen een drietal politieagenten het kantoor bewaken. Prijs de Heer alles is uiteindelijk goed verlopen. Op Java en andere eilanden zijn de verkiezingen rustig verlopen. Alleen op Papua was het onrustig geweest. De partij van de huidige president heeft de meeste stemmen verworven. Volgend jaar hebben we een presidentsverkiezing.