Salatiga, januari 2015

aankomst met de speedbootGeliefde broeders en zusters,
Gegroet in Christus Jezus onze Heer en Heiland,

Wij zijn de Heer dankbaar voor Zijn leidende hand in ons leven in het jaar 2014. Door de tegenslagen heen ervaren wij zijn zegen. Hierdoor weten wij ook dat wanneer wij in Hem blijven, wij altijd meer dan overwinnaars zijn.
Zo geloven wij ook dat de Heer u allen Zijn zegen heeft gegeven in het jaar 2014. Vol verwachting gaan wij het nieuwe jaar 2015 in.

Wij prijzen onze God de Vader dat Hij Zijn eniggeboren Zoon naar ons heeft gezonden. Door het geloof in Zijn Zoon, Jezus Christus zijn wij een kind van God en hebben wij het eeuwige leven.
Wij zijn de Heer dankbaar dat wij in al die jaren hier op het zendingsveld in Indonesia (Salatiga en omgeving) kunnen en mogen werken in Zijn wijngaard. Onze blijdschap is groot omdat we zien dat de Heer het werk zegent.

Sinds 1978 is Karel verbonden aan de Berea Bijbelschool. Tot nu toe zijn er meer dan 700 studenten uitgezonden. Deze uitgezondenen dienen de Heer als: voorgangers, evangelisten, jeugd leiders, district bestuursleiders enz. Het is geweldig om te zien hoe de Heer hen zegent.
Ook in het werk in onze gemeente en het kinderwerk te Salatiga ervaren wij Zijn zegen. Uw onmisbare gebeden en liefdevolle gaven hebben geleid tot grote zegen in en voor het werk des Heren op het zendingsveld en ook voor ons persoonlijk.
Alle dank en Eer geven wij aan onze lieve Heer en Heiland Jezus Christus

Kerstfeest kinderen 1Kerstfeest kinderen 2


Kerstdienst met de kinderen.
Op 7 december 2014 hebben we kerstfeest gevierd met de kinderen. Het thema was “Aku Anak Raja” (“Ik ben een koningskind”). Op de foto ziet u de kinderen en kinderwerkers een kroon gebruiken. Zij laten zien dat wij koningskinderen zijn. Het was een gezegende dienst. Meestal regent het tijdens kerst maar deze keer heeft het niet geregend. Er waren 196 kinderen en 46 ouders aanwezig. De kinderen zijn altijd blij als ze kerstfeest vieren want dan is het niet alleen maar een feest, ze krijgen ook kerstcadeaus. Ook onze dank aan de sponsors. De Here heeft ons gezegend en voorzien in al wat we nodig hebben.

Op 21 december 2014 vierden we kerst met de gemeente. Gedragen door ons gebed leidde de Heer de kerken en gemeenten tot een vredige kerstviering. De regering wil dat de kerstviering goed en in vrede gevierd kan worden. Hiervoor kregen we politie ondersteuning tijdens het kerstfeest.

Tot slot wensen wij u allen

“Een gezegend en voorspoedig nieuwjaar 2015” Immanuel – God zij met u allen

Schubert


Karel en Thalia Schubert

Kerstfeest 3Kerstfeest 4