Salatiga, juli 2015

Beste zendingsvrienden

Groeten uit het verre land Indonesie.

"Gij zult Mijn getuige zijn, wanneer de Heilige Geest over u komt."
Ieder christen is geroepen om een getuige te zijn van Jezus. "U bent een uitverkoren volk, een heilige natie, een koninklijk priesterschap om de grote daden van God te verkondigen". Het is de wil van God dat wij van Hem getuigen.
Met een deel van de gemeente hebben we 10 dagen gebeden en sommigen vasten ook. We baden voor de Doop en de gaven in en van de Heilige Geest. We zijn blij met de opkomst. Iedere avond waren er gemiddeld 80 gemeenteleden. Het thema van de gemeente dit jaar is "Penginjilan" (verkondigen van het woord).

Vorige maand was er een district-vergadering samen met alle docenten en evangelisten. De vergadering heft een jaarprogramma goedgekeurd.
We hebben nu 182 voorgangers en docenten in 134 gemeenten in district Midden Java-Oost. In de maand juni 2015 gaan we een Opwekkingsdienst houden in Solo. Hiervoor huren we de Indoorstadion met een capaciteit van 5000 mensen.
We zien en ervaren dat de Geest van God aan het werk is ondanks dat we nog steeds tegenstand van de bevolking ervaren.
Jezus zegt dat "Het evangelie van God verkondigd zal worden aan de ganse bevolking".
Het Paasfeest met de kinderen was heel goed verlopen. In het bijzonder danken we God voor het mooie weer zonder regen gedurende deze dagen.

Op de foto ziet u dat we bezig zijn met de bouw. De kerk in Gambangwaluh wordt gerenoveerd. Het is een heel oud gebouw en de muren vertonen scheuren door een aardbeving. We bidden dat de Heer ons zal voorzien.
We danken Sinar Anugerah die hier weduwen en kansarme kinderen steunen. We hebben een klein huis van de weduwe Paiman gerenoveerd. Dank aan de SA sponsors.
Ook bidden we voor het kindergebouw dat gedeeltelijk is gebouwd en reeds in gebruik is.

Met de gemeente zijn we bezig met o.a. geloofs-beloften voor de verdere bouw van het kinderwerk. We geloven dat de Heer ons hierin zal voorzien, zoals Hij voorzien heeft bij de bouw van de kerk en het eerste deel van het kindergebouw.
We zijn u allen heel dankbaar voor uw steun met gebeden en liefdevolle gaven in ons zendingswerk. Dank voor uw gebeden, zonder gebed kunnen we het werk hier niet voortzetten.

God zegen u allen

Schubert


Karel en Thalia Schubert

Ungaran gebergte
Ungaran gebergte weg naar Gambangwaluh
Midden Java District voorgangersMidden Java district voorgangersRenovatie Gambangwaluh
Renovatie Gambangwaluh
Weduwe Paiman renovatie v.h. huisje
Weduwe Paiman renovatie van het huisje

Kindergebouw 1e gedeelte

Kindergebouw 1e gedeelte

Kindergebouw 2e gedeelte in aanbouw

Kindergebouw 2e gedeelte in aanbouw

Jeugd en tieners retreat

Jeugd en tieners retreat