Salatiga, februari 2016

Geliefde zendingsvrienden,

We danken u allen voor de kerst- en nieuwjaarswensen die we via de post en email hebben ontvangen. Ook bedankt voor de felicitaties op Karel’s verjaardag. Moge de Here u allen rijkelijk zegenen.

In het nieuwe jaar 2016 hebben we de viering van speciale dagen in ons jaarlijks programma opgenomen zoals:
* het 15 jarig bestaan van het kerkgebouw op 2 mei 2016,
* het 40 jarig huwelijk van Karel en Thalia op 8 mei 2016,
* het 100 jarig bestaan van het dorp Gambangwaluh dat gesticht is door Zr . M.A. Alt in juni 2016
* het 40 jarig bestaan van de Sekolah Alkitab Berea (Berea Bijbelschool).
Dit is een bijzonder jaar en we bidden dat de Heer ons allen hierin leidt en voorziet in wat we nodig hebben.

De districts vergadering van 2-4 februari is goed verlopen en nieuwe bestuursleden zijn gekozen. We bidden dat de Heer hen leidt en wijsheid schenkt om het werk des Heren in Midden Java voort te zetten tot eer en glorie van Zijn Naam. We hebben nu 194 gemeenten in Midden-Java district Oost (Midden Java is verdeeld in Oost en West Midden Java).

Districtsvergadering Nieuwe bestuursleden
Districtsvergadering Nieuwe Bestuursleden

 

Kerkelijk werkers midden java Kerkgebouw Gambangwaluh
Voorgangers, Pastorale werkers en docenten
Midden Java, District Oost
Kerkgebouw Gambangwaluh

We zijn nu bezig met het kerkgebouw te Gambangwaluh en verwachten dat het in april 2016 wordt opgeleverd. We zijn tegelijkertijd ook bezig met het bouwen van een klein museum ter herinnering aan Zr. M.A. Alt. Op de foto ziet u het kerkgebouw dat voor 80% klaar is. We zijn de Heer dankbaar dat de gemeente te Surabaya veel heeft geholpen met de bouw. De gemeente te Surabaya is ook een gemeente die gesticht is door Zr. Alt. In het begin was dit in Krambangan Barat en daarna verplaatst naar Ambengan.

Voorganger Sulaiman Bijeenkomst met politiehoofden en rijksambtenaren
Voorganger Sulaiman

Hoofd van de politie en regerings ambtenaren aanwezig. Ook aanwezig Anthony en Eddy Hazenberg van SA

Wij danken u voor al uw gebeden en liefdevolle gaven. Moge de Here u allen rijkelijk zegenen.

In Hem verbonden,

Handtekening Schubert
Karel en Thalia SchubertKaartje Java