Salatiga, 1 juli 2016

Hari Ulang TahunViering 30 jarig bestaan kerkGeliefde zendingsvrienden,

Allereerst neemt u het ons niet kwalijk dat deze nieuwsbrief wat aan de late kant is. Afgelopen tijd waren we druk bezig met de voorbereidingen van het 100-jarig bestaan van Gambangwaluh. De viering hiervan is gepland op 28 juli 2016

Hari Ulang Tahun - 30 jaar bestaan van de kerk te Salatiga.

We hebben een hele fijne dag gehad met de gemeente en gasten tijdens het vieren van het 30 jaar bestaan van de gemeente.
De start in 1986 was heel zwaar en moeilijk. We begonnen met 2 oude dames. Het duurde bijna 3 jaren toen voor het eerst mensen tot geloof en naar de huissamenkomst kwamen in ons huis. Nu zien we hoe de Heer werkte... In de gemeenten zien we de zonen, dochters, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen die niet alleen maar in de gemeente komen maar ook trouw de gemeente dienen. Gemeenteleden en gasten deden mee met een wandeltocht. Het is fijn te zien hoe blij ze zijn tijdens deze wandeltocht. Na de wandeltocht, werden we allemaal verrast met lekker warme bubur kacang Ijo (soort groene noten), arem-arem (kleefrijst gevuld met vlees en soyabonen). Na het eten is het tijd voor de openlucht samenkomst. Voorbijgangers zagen en hoorden op deze wijze ook het evangelie van Jezus.

WandeltochtOpenlucht dienst

Wandeltocht met de gemeenteleden en gasten door de straten van Salatiga, Openlucht dienst

Viering van ons 40-jaar huwelijksjubileum

Samen met de gemeente en de zusters van Thalia hebben we onze 40-jaar huwelijksjubileum. Prijst de Heer dat alles goed was verlopen. De zusters van Thalia hebben de kerk heel mooi versierd en we zijn heel blij en vinden het geweldig dat ze alles voor ons hebben gedaan. Na het feest gingen we met de zusters van Thalia naar het strand, de Oost Indische Oceaan en hebben we de nacht doorgebracht. Op weg naar het strand gingen we naar een restaurant en na het bestellen van het eten vroegen ze of er iemand jarig was. Toen zeiden de zusters van Thalia, mijn zuster is 40 jaar getrouwd. Als verrassing kregen we een speciale drank en Thalia kreeg een soort Indianen hoed met mooie veren. Ons doel was om vanuit het strand van de Oost Indische Oceaan de zonsondergang van de zon te zien. Eveneens vroeg in de ochtend daarop de opkomst van de zon. Het was inderaad heel mooi.

Samen met de zussen van Thalia en de pastorale medewerker
Decoratie door de zussen van Thalia
Karel en Thalia

Decoratie door de zusters van Thalia.
-Tezamen met de zusters van Thalia (voorste rij) en de Pastorale medewerker (2e rij)

Gambangwaluh

Op 28 juli 2016 staat gepland de viering van het 100-jarig bestaan van het dorp Gambangwaluh.
Dit dorp was door wijlen Zr. M.A. Alt opgericht. Zr. Alt was een van de Pinkster pioniers in Indonesië. Zij heeft destijds de Pinksterzending opgericht. We zijn nu nog bezig met het bouwen van een kleine museum ter herrinnering van haar zendingswerk te Gambangwaluh e.o. We zien en ervaren dat het zendingswerk die zij gedaan heeft velen heeft geleidt tot geloof in Jezus. Ook is het zo bijzonder dat de mensen die tot geloof waren gekomen in Gambangwaluh destijds ook hier kwamen wonen. Thans zijn hun zonen en dochters voorgangers van gemeenten in de omgeving van Gambangwaluh en ook op Java en zelfs tot in Borneo. Een voorbeeld is het gezin Zulkarnaen. Hij en zijn vrouw Claudia (doop naam gegeven door Zr. Alt) was 100 jaar geleden een van de bewoners. Zij hebben 6 zonen en 1 dochter. Beiden zijn nu voorgangers en Bijbelleraar. Helaas is een van hen reeds overleden. Het zendingswerk van Zr. Alt heeft een grote invloed op Java.

Oud huis uit de tijd van Zr. AltKerkgebouw GambangwaluhMuseum gebouw

Een oud huis die nog bestaat uit de tijd van Zr. Alt.

Kerkgebouw Gambangwaluh

Museum gebouw, het dak is al aangelegd

Op de foto ziet u dat we bezig zijn met het bouwen en het is geweldig om te zien hoe de bewoners van Gambangwaluh zich inzetten zodat ze het 100 jaar bestaan van Gambangwaluh kunnen vieren. Het dak staat er al. Nu zijn we bezig met de deuren en de ramen. We zijn nog niet helemaal klaar met de bouw. Het streven is dat het vast en zeker gereed zal zijn een week voor de viering.
Tevens willen we Sinar Anugerah voor hun financiële bijdrage van het dak. Naar schatting verwachten we 1000 aanwezigen, o.a. regeringsambtenaren, voorgangers en de dorpelingen. Heel bijzonder is dat we bericht kregen dat Br. Cees v.d. Laan (auteur van het boek “Moesje Alt”) en Br. Ludolf Schouten vanuit de Pinksterzending te Arnhem ook aanwezig zullen zijn.
We geloven dat het een geweldig en gezegende 100 jaar viering zal worden en we bidden dat de aanwezigen o.a. mohammedanen zien en zullen geloven dat Jezus de Zoon van God de Messias (Isa Almasih) de Verlosser is.
We willen u voorbede vragen zodat de Heer ons hierin helpt en en voorziet in wat we nog nodig zullen hebben.

Wij danken u voor uw gebeden en liefdevolle gaven. Moge de Here u allen rijkelijk zegenen.

In Hem verbonden,

Karel en Thalia Schubert