Salatiga, december 2017

December 2017, een drukke maand met het vieren van Kerstfeest in de gemeente, Bijbelschool en in de gemeenten waar we uitgenodigd zijn om het kerstboodschap te verkondigen. Kerstfeest is de grote uitdaging om het evangelie van Jezus te verkondigen. Karel is uitgenodigd om te spreken in Pakisan, een dorp 10 km ver verwijderd van Gambangwaluh. De aanwezigen zijn niet alleen de gemeenteleden daar de burgemeester en regerings ambtenaren aanwezig zullen zijn.

Gemeentewerk
Op de foto’s ziet u dat tezamen met de gemeenteleden gebeden werd voor een 2e samenkomst op zondag middag om 17.00 uur. Het is de tijd om nu op zondag 2 diensten te houden daar de gemeente groeit. Hier ziet u Thalia, voor de naambord van de kerk, bidt en opent de middagdienst in gebed. Het verheugd ons altijd wanneer nieuwe zielen tot geloof komen in Jezus onze Heer en Heiland. 

Thalia voor naambord Onthulling naambord Groep

Kerstparade door de stad in Salatiga.
Het is voor het eerst dat de kerken in Salatiga e.o. toestemming hebben gekregen van de regering om een parade door de stad te organiseren. De gemeenteleden, jeugd, tieners en ook de kinderen zijn zeer enthousiast en doen mee aan de parade. Op de foto ziet u ziet u hoe ze gekleed zijn en folders  met Bijbelse teksten lopen. De wegen in het centrum worden door de politie gesloten voor de parade. Het is geweldig daar de christenen hun geloof in Jezus kunnen demonstreren via de parade. Op de foto ziet u dat de burgemeester en regeringsambtenaren voor het gemeentehuis met volle aandacht de parade volgen.

  Burgemeester en wethouders

Bezoek Nederland.
Op 14 Januari 2018 gaan we naar Nederland en verblijven in Haarlem bij Mark.  We hebben een kleindochter erbij in het gezin van Mark en Sandra. We zijn in Nederland voor 3 maanden lang (tot 12 april 2018)
Aan het eind van het jaar 2017, willen we u allen heel hartelijk danken daar u ons hier in al die jaren gesteund heeft met uw trouwe gebeden en liefdevolle gaven. Ons bede is dat de Here u allen rijkelijk zal zegenen. Ook wensen we u allen:

“Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar 2018”

In Zijn liefde verbonden,

Karel en Thalia Schubert