Salatiga, juli 2018

Geliefde zendingsvrienden,

Vriendelijke groeten uit Salatiga, Indonesia

Kilometers file van Jakarta naar Midden-Java

  De drukke dagen zijn voorbij, vooral op het eiland Java was het heel druk met het verkeer omdat de Moslims hun nieuwjaar de ‘IdulFitri’, ook genoemd Lebaran, vieren. De kantoren en banken waren gesloten van 13 tot 19 juni 2018. Het is een traditie geworden dat niet alleen de moslims, maar bijna iedereen, inclusief christenen, hun ouders en families bezoeken. 
Volgens een van de moslim leiders (Said Aqil Siroj) is Indonesië het enige moslim land dat de Idulfitri zo groot viert. Hij zei “De traditie en cultuur van onze voorouders moeten we blijven vasthouden.” Volgens de berichten komen in Midden-Java ongeveer 18 miljoen mensen vanuit Jakarta, West-Java, Sumatera, Borneo, etc. om hun ouders en familieleden te bezoeken. 

 

 

Auto's en motorfietsen


 

De Merapi vulkaan (een van de actiefste vulkanen in Indonesië), slechts 15 km verwijderd van Salatiga, barstte opnieuw. We zagen hoe zand, gesteente en as tot een hoogte van ongeveer 5.500 meter de lucht in werd gespuwd. De steden in de omgeving van de Merapi vulkaan, zoals o.a. Magelang, muntilan, Boyolali en vooral de dorpen hebben veel last van de uitbarsting. We wonen in Salatiga en we hebben niet zoveel last omdat we gedekt zijn door de Merbaboe berg. Wel hebben we twee dagen een laagje as op de daken en in de tuin gehad. 
Gemeentewerk
Zondag is een drukke maar gezegende dag daar we nu 2 diensten houden, om 08.00 uur 
’s-morgens en om 17.00 uur in de middag. Tussen de 2 diensten houden we om 15.00 uur kinderdienst. Vorige week 3 juni 2018 hebben met de gemeenten en de kinderen samen gevierd het 32 jaar bestaan van de gemeente en 17 jaar bestaan van het kerkgebouw. De gemeenteleden hebben voor de rijsttafel enz verzorgd. En zo hebben we tezamen een liefdesmaal gehouden. Het was heel mooi geweest en een iedere is dan gezegend. Deze maand hebben we een doopdienst gehouden en er zijn 12 doopkandidaten. Het verblijdt ons te mogen zien en ervaren dat zij de stap hebben genomen om in het openbaar te laten dopen als een getuige van Jezus.

 

Kinderactiviteiten gebouw
We zijn nu bezig om het zondagschool (Kinderactiviteiten) gebouw verder te bouwen. Samen met de gemeenteleden doen we ons best om de bouwfonds te vullen. We zijn de Heer dankbaar dat de broeders in de gemeente werken als bouwvakkers en ze zijn bereid om naast hun dagelijkse werk, te helpen met de bouw. Zoals de Heer ons voorzien heeft met de bouw van de kerk en het eerste gedeelte van het kinderactiviteiten gebouw, geloven we dat Hij ons ook zal voor voorzien met het verder bouwen van het kinderactiviteiten gebouw. 
We geloven dat de Heer ons hierin leidt en dat het evangelie van Jezus o.a door middel van
het kinderwerk verspreidt wordt. We zien de kinderen (ook de jeugd en tieners) als
de toekomst van de gemeente. Dit is dan ook de reden daar wij kinderactiviteiten gebouw klaar willen maken. We bidden dat de Heer ons zal voorzien en vragen u allen wilt u ons ook gedenken in uw gebeden. 

1e gedeelte gebouw, reeds in gebruik 2e deel, in aanbouw

 

Moge de Here u allen rijkelijk zegenen dan onze dank voor uw gebeden en 
liefdevolle gaven voor het zendingswerk in Indonesia.

In Hem verbonden, 
Karel en Thalia Schubert