Zendingswerk (december 2009)

We zijn onze Heer dankbaar dat het werk dat we hier mogen doen zeer goed vooruit gaat. Er komen steeds meer mensen in de samenkomsten. Het aantal kinderen blijft stijgen op de zondagsschool. Hoewel het in Indonesië verboden is om te evangeliseren zien we dat God de gemeenteleden gebruikt om te bidden voor hun familie, buren en vrienden. Onze pastorale werkers zijn voor ons tot grote steun. Zij brengen bezoekjes aan de gemeenteleden en sporen hen op om te blijven bidden, zodat zij zullen groeien tot een ware getuige van de Here Jezus.
"Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, omdat er kracht aan verleend wordt." We zien en ervaren dat juist door gebed nieuwe mensen tot de Heer komen. Zo leidt de Heer ons om te bidden voor een voor ons onbekende man, genaamd Sunarso. Hij kwam bij ons en vroeg ons om voorbede te doen voor zijn problemen. Zo leiden we hem tot de Heer en hij bezoekt nu regelmatig de samenkomst. De president van Indonesië heeft het volk aangespoord om batik-kleding te dragen. Op 1 november jl. hebben we de gemeenteleden gevraagd om in batik-kleding in de samenkomst te komen. Bijna iedereen gaf hieraan gehoor en het is mooi om dit te zien.
Met de kinderen van 6 ? 12 jaar hebben we een opbouwdienst gehouden. De opkomst was zeer groot. Het is fijn en mooi om te zien dat vele jonge kinderen voor gebed naar voren kwamen. Zij houden van de Here Jezus en van bidden. Zij zijn zo enthousiast dat ze bijna niet meer kunnen wachten tot de volgende opbouwdienst.