Gemeente en kinderwerk (februari 2009)

We danken de Heer voor het jaar 2008. We zien dat het zendingswerk vooruit gaat.
De maand december 2008 was een drukke maand omdat vele christenen het kerstfeest vieren. Wij hebben een gezegend kerst gevierd tezamen met de kinderen en gemeenteleden. Ook nu hebben de gemeenteleden hun familieleden, vrienden en kennissen uitgenodigd. Velen die nog niet in Jezus geloven zijn gekomen en hebben naar de kerstboodschap geluisterd. Tijdens de kerstviering staat buiten de politie op wacht.

kerst
[i]kerkdienst[/i]
kerst
[i]politie op wacht[/i]

kerst
[i]Een muurhagedis met een lengte van 25 cm[/i]

Ieder jaar komen de christenen op 25 december bij elkaar op het grote plein te Salatiga. Dit keer was het moeilijk om een vergunning te krijgen. Na veel gebeden en strijd hebben we uiteindelijk toch de vereiste vergunning gekregen van de plaatselijke autoriteiten. Zo konden de Christenen (Protestanten en Katholieken) vroeg in de morgen om 04.00 uur bij elkaar komen in het voetbalstadion. Duizenden waren aanwezig en wij ervaren een grote zegen van de Here.
Met de kinderen hebben we een konsert doa (concert gebed) georganiseerd. Ook de kinderen uit andere gemeenten hebben we uitgenodigd. De kinderen baden voor het land, de regering, de aankomende verkiezing, de crisis in het land alsmede hun sponsers. Het was zeer gezegend en in totaal waren er 486 kinderen bijeen.

We bidden nog steeds voor een vergunning om een kindergebouw te bouwen. Twee weken geleden waren twee ambtenaars van het gemeentehuis gekomen om de grond af te meten. Het is een vooruitgang en we hopen binnen een maand of twee de bouwvergunning te krijgen. Waarom is de aanvraag voor een vergunning zo moeilijk? De aanvraag voor een dergelijke vergunning mag niet op een persoonlijke naam maar moet op naam van de kerkorganisatie. Het is op dit moment heel moeilijk om een bouwvergunning te verkrijgen voor de bouw van een kerk. Dit geldt niet alleen voor een kerkgebouw maar ook voor een ander gebouw, welke op naam van de kerk staat. Desalniettemin geloven we dat de Heer ons zal helpen met de aanvraag voor de vergunning. Zoals God ons 7 jaar geleden heeft voorzien voor de bouwvergunning van het kerkgebouw, zal Hij ons ook voorzien in een zondagschoolgebouw. Wilt u ons hierin gedenken in uw gebeden. kerst
[i]Zondagschoolgebouw[/i]