Uitbreiding in Porot

In Porot, een dorp dat vijf kilometer verwij-derd is van Gambangwaluh, helpen wij de gemeente met het bouwen van een kerk.

Vijftien meter van de kerk vandaan staat een moskee. Gewoonlijk vormt dit een belemmering om een vergunning te kunnen krijgen voor de bouw van een kerk. Toch heeft de overheid vrij snel een vergunning verstrekt. Wij danken de Heer dat Hij onze gebeden hierin heeft verhoord. Ook danken wij Stichting Sinar Anugerah voor het mede-financieren van de bouw.

De kerk in Porot is de tweede gemeente na Gambangwaluh die wijlen Zr. M.A. Alt heeft gesticht. Het is nu een bloeiende gemeente met 300 leden. De nieuw te bouwen kerk biedt plaats aan 500 mensen.
God is aan het werk en we zien dat het tijd is om zielen te oogsten voor de Heer. Wilt u de voorganger br. Semaun gedenken in uw gebeden?