Salatiga, juli 2011

KinderactiviteitengebouwIn Indonesië hebben we nu zomervakantie. Samen met de gemeente, jeugd, tieners en de kinderen hebben we reeds diverse programma's uitgevoerd. De zomervakantie geldt alleen voor de kinderen. De ouders moeten blijven werken. Hier krijgen de mensen geen vakantie-geld zoals in Nederland. Er is dus niet iets extra om met vakantie te gaan. Als gemeente gaan we een dagje uit met de jeugd, tieners en kinderen. We gaan dan kamperen of een retraite van 3-4 dagen.

Deze zomervakantie hebben de jeugd en tieners een retraite georganiseerd van 4 dagen. Hiervoor hebben we een recreatieoord gehuurd. Gemiddeld is het het huren van een vakantieoord Rp. 85.000.-(€ 7.-) per dag per kind met alles inbegrepen.
Met de kinderen van 9-12 jaar houden we een Bijbelschoolvakantie. Het doel hiervan is de kinderen te voorzien van geestelijk voedsel voor het nieuwe schooljaar.
Met de kleinere kinderen houden we ook een Bijbelschoolvakantie. We doen dit in de kerk omdat ze nog te klein zijn om in een vakantieoord te verblijven.

Op 1 mei 2011 hebben we met de gemeente 2 jubileums gevierd: het 25 jarig bestaan van de gemeente en het 10 jarig bestaan van het kerkgebouw. Terugblikkend zien we dat de Heer goed is geweest voor ons en dat Hij waarlijk is om geprezen te worden. Hij heeft de gemeente op wonderbare wijze voorzien. De gemeenteleden kunnen hiervan getuigen.

doopdienst juni 2011Deze maand hebben we een doopdienst gehouden. We zijn de Heer dankbaar voor de 19 dopelingen die gekozen hebben om de Here Jezus te volgen. We houden de doopdienst niet in de gemeente. Deze keer gebruiken we het zwembad van een hotel in Salatiga. Op deze wijze gebruiken we dit als een getuigenis in het openbaar. Mensen vragen ons wat en waarom we dit doen. Dit is dan een open deur om ze te vertellen over Jezus.

bouw kindercentrumOok deze maand kunnen we de bouw van het kinderactiviteitengebouw hervatten. Het is reeds 1/3 deel gereed. In geloof gaan we verder met de bouw. We konden dit niet eerder doen omdat het bijna een jaar lang heeft geregend. Hierdoor is de grond te zacht om te bouwen. De aannemer heeft ons geadviseerd dat het beter is om te wachten totdat de grond hard genoeg is om verder te bouwen. Het bedrag dat we nu in de bouwfonds hebben (Euro 15.000.-) gebruiken we voor het aanleggen van het fundament. We geloven dat de Heer ons voor het overige ook zal voorzien. Bij Hem is niets onmogelijk. Wilt u met ons meebidden. We geloven dat de Heer ons verder zal voorzien om dit kinderactiviteitengebouw volledig af te bouwen.

grond universiteit
Toen we in 1996 de grond met een oppervlakte van 5070 m2 hadden gekocht zeiden de mensen, waaronder ook voorgangers: "waarom kopen jullie grond naast de begaafplaats; niet zover van een slechte buurt; een stille buurt omringt door veel bomen (net een bos)". God heeft toen aan Thalia en mij de visie gegeven om daar een kerk en kinderactiviteiten gebouw neer te zetten en een weeshuis te bouwen. De visie dat we van de Heer hebben gekregen houden we vast en we zien hoe de Heer werkt als we in Hem blijven geloven en de stap durven te nemen in geloof. Tot nu toe heeft God ons voorzien in het kerkbouw. Tegenover de kerk is er nu een nieuwe woonwijk met koophuizen. De gezinnen die in deze nieuwe woonwijk wonen komen nu in onze kerk. Drie maanden geleden heeft de universiteit (een van de grootste christelijke particuliere universiteit) slechts 500 meter van onze kerk vandaan, 30.000 hectare grond gekocht om een nieuwe universiteit te bouwen. De grond dat we toen gekocht hebben voor Rp. 15.000.- (€ 1,50) per m2 heeft nu een waarde van Rp. 600.000.- (€ 50.-) per m2. Wat we nu zien en dat geloven we "God ziet ver in de toekomst en wanneer we in geloof doen wat Hij van ons vraagt en we nemen de stap om het te doen dan worden we nooit beschaamd." Zij die toen tegen ons gezegd hebben "Waarom op zo'n stille plaats naast de begraafplaats?." zijn nu stil omdat ze zien wat de Heer aan het doen is.
We danken de Heer voor het feit dat Hij ons (de gemeente) zo'n geweldige toekomst geeft. En we zijn de Heer bijzonder dankbaar omdat we weten dat u allen ons in al die jaren hebben gesteund met uw trouwe gebeden en liefdevolle gaven. Een groot deel van die gaven hebben we met Zijn genade aan het zendingswerk mogen besteden . God zal u allen ongetwijfeld mede hiervoor ook rijkelijk zegenen.
Nogmaals namens de gemeente en de kinderen heel hartelijk dank voor uw gebeden en liefdevolle gaven.
We zijn nog niet klaar met het zendingswerk. We zetten het voort met de Heer en geloven dat u allen ons verder zal blijven gedenken met uw gebeden en liefdevolle gaven.

In Hem verbonden,

Karel en Thalia Schubert

Karel en Thalia Schubert