Salatiga, 02 April 2021

Vriendelijke groeten,
 
We willen u allen “Gezegende Pasen” wensen. Prijst God, Jezus is opgestaan uit de dood en in Hebreen 2:14 staat geschreven “Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen.” Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.
Het weer in Indonesië is niet zo best, en het regent iedere dag meer dan 6 uren lang. Deze morgen toen ik naar de tuin ging, zag ik tot mijn schrik dat de papaya boom vol met 33 vruchten omgekanteld is. Vandaag extra werk om alles op te ruimen.
Vorige week op zondag vroeg in de morgen, kregen we bericht dat bij de rooms katholieke te Makassar, de hoofstad van Zuid-Celebes (Sulawesi) door een bomaanslag is getroffen en veertien gewonden zijn gevallen. De Indonesische anti-terrorisme coördinator gaat uit van een terreurmotief. De twee aanslagplegers (man en vrouw, pas 6 maanden gehuwd) zijn niet geslaagd om de kerk binnen te komen daar ze werden tegengehouden door de kerk beveiligers. Daar zij er niet in geslaagd zijn heeft een van de aanslag-plegers zichzelf opblies.
Op die zelfde zondag hebben we een dienst en er kwamen een paar militeren die het kerkgebouw bewaakten en we konden rustig de dienst houden. Met de diensten van Goede Vrijdag en Pasen zullen de kerken in Indonesië, evenals in Salatiga, worden bewaakt. We leven in zware tijden, maar Prijst den Heer, we hebben Jezus die opstaan is uit de dood en de overwinning heeft behaald aan onze zijde.
Het kindergebouw activiteiten is momenteel in aanbouw en we zien dat God ons helpt en op Zijn tijd zullen we het klaarkrijgen.
Wij danken u voor uw gebeden en liefdevolle gaven, God zegene u en dat Pasen, de opstanding van de Heer Jezus ons vertrouwen en kracht geeft voor de komst van de Heer Jezus die nabij is.

In Hem verbonden,
 
Karel en Thalia Schubert

Kerkdienst Avondmaal
Kerkdienst Avondmaal
Papaya's Papaya's
Papayaboom Papaya's