Bezoek uit Nederland

Br. en zr. Molensky zijn bij Karel & Thalia op bezoek geweest. Zij hebben diensten gehouden in de Bijbelschool en in de gemeente in Salatiga, alsmede speciale opwekkingsdiensten bij verschillende gemeenten. Gods Geest werkte in het bijzonder door vele genezingen. We waren allen zeer gezegend. Vele Bijbelschoolstudenten werden opnieuw vervuld met de Heilige Geest.

We kregen ook bezoek van br. Peter de Leau uit Deventer en br. Paul Remy uit Almelo. Alle vertalingen van de diensten werden door Karel verzorgd.

Samen met bovengenoemde broeders en zuster hebben Karel & Thalia een bezoek gebracht aan het dorp Gambangwaluh voor een opwekkingsdienst. De opkomst was geweldig. Menigte uit naburige dorpen vulden de kerkzaal. In totaal waren er 480 mensen aanwezig. De plaatselijke voorganger vroeg of we de volgende keer twee of drie diensten willen houden in plaats van een. Het was de eerste opwekkingsdienst die we hier hebben gehouden en het was een gezegende dienst. In de toekomst willen we hier meer opwekkingsdiensten gaan houden. We zijn de Heer dankbaar voor de bijdrage van Zijn dienstknechten uit Nederland. Zij zijn allen tot een zegen geweest voor ons.